Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Ancien Régime

Ancien Régime is de naam van de vorige staatsvorm na een verandering cq. revolutie; in verschillende perioden is de term bruikbaar:

  • Verzet tegen A R in 1672.
  • Plooierijen (1702/3).
  • 1748. Referentie(s): Hovy, 1986 p.121.
  • 1784. Referentie(s): Hovy, 1986 p.123.
  • Patriotten-verzet tegen Regenten-maatschappij (1795).