Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Amersfoortse Jan Hagel

Amersfoortse Jan Hagel is een bros langwerpig-plat gevormd kruidig smakend koekje van zandtaartdeeg versierd met een paar evenwijdige rijen noppen (dit schijnt het specifiek Afrtse te zijn, oorspronkelijk bestond de 'hagel' uit grove suikerkristallen); thans in de handel gebracht door de fa. Vonk en de fa. Van Buuren in de Arnhemsestraat.

Referentie(s): E. Laurillard, Sprokkelhout; geschied- en letterkundige bijzonderheden, Amsterdam, 1887, p. 136 en Laurillard, 1891 p.79.

De Koningin-Moeder Emma verzocht bakker Vonk verschillende keren om als kerstattentie 'vrij van port en vrij van rechten' één kg A J H te zenden aan: Seiner Durchlaut dem Fürsten zu Waldeck & Pyrmont Arolsen [AC dd 14-9-1996].