Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Amersfoort (familienaam)

Amersfoort, Adrianus (de Amorsfordia)

(actief 1500) Frater in het Minderbroederklooster te Harderwijk; bezat een exemplaar van de Legenda aurea (Straatsburg, 1496); dit was door hem voor algemeen gebruik door zijn mede-broeders ingebracht; later kwam dit exemplaar aan de Academische Bibliotheek te Harderwijk; vervolgens te Deventer. (= no 159 in: M.E. Kronenberg, Catalogus van de incunabelen in de Athenaeum-Bibliotheek te Deventer, Deventer, 1917).

Amersfoort, Cornelis van

Prior van een van de Windesheimse kloosters te Afrt; ca 1540 hield hij de kapittelrede op het Generaal Kapittel.

Referentie(s): NNBW I 113.

Amersfoort, Elias van

(Afrt - ) Docent in de godgeleerdheid en kanselier aan de Universiteit te Bazel.

Referentie(s): Regt, 1869.

Amersfoort, Ever(h)ardus van

(Afrt - ) Docent in de godgeleerdheid en regent van het Laurens college te Keulen; schreef over Aristoteles. Mogelijk, volgens NNBW, identiek, wegens de overeenkomsten in de biografie, met: Jacobus van A (Afrt -1493).

Referentie(s): Regt, 1869; NNBW I 114. Zie voor meer literatuur: Jacobus van A.

Amersfoort, Heren Van

Al in XII waren er zaakwaarnemers voor de grondeigenaar van Eemland (de Bisschop van Utrecht) in Afrt gevestigd; zij waren tevens Schout; begin XIII horen we voor het eerst van Hendrik, Heer van Amersfoort; na de stadsrechtverlening in 1259 is de rol van H uitgespeeld, de toenmalige Heer, Wouter, verhuisde van de Hof in Afrt naar het kasteel Stoutenburg; in XIV ging de Heerlijkheid te gronde. Hoevelaken

Referentie(s): J.H.P.Kemperink, Het leliewapen der Heren van Amersfoort FL 5 feb 1973 33-41; Enige opmerkingen over de Heren in: FL 17 no 3 jan 1986 45; Hovy, 1986, 15 en 17.

Zie ook: Streekwapen

Amersfoort, Jacobus van

(Afrt -Keulen 1493) [ook wel: Jacobus Thymaeus] Docent in de godgeleerdheid en in 1487 regent van het Laurens college (de Bursa Laurentii; door de Groninger Laurens Buninc in 1439 uitgebreid en overwegend bestemd voor Noord-Nederlanders) te Keulen; rector Universiteit van Keulen in 1481 en 1491.

In de UB Groningen (HS 101) bevindt zich een dictaat (bijgehouden tussen 1487-1489) van een vermoedelijk door JvA gegeven college over Aristoteles' De coelo et terra (gelatiniseerde titel) en andere onderwerpen. Er wordt in NNBW gesteld dat JvA mogelijk identiek is met Everhardus van A, maar in genoemd dictaat wordt tussen beiden onderscheid gemaakt en staat dat Magister Everardus in 1488 decaan van de artes-faculteit was. Posthuum verscheen: JvA, Tekstuitgave en commentaar van libri 1-3 van Aristoteles' Meteorologica, Köln, 1497 [Gesamtkatalog der Wiegendrucke no 2424].

Referentie(s): Regt, 1869; NNBW I 114; van Bemmel, 1760 p. 433-435; J.M.M. Hermans en G.C. Huisman (red), Aan de ketting; Boek en bibliotheek in Groningen, Groningen, 1996 pp.71, 72 en 75. Zie ook: E. Meuthen, Kölner Universitätsgeschichte I. Die alte Universität, Köln, 1988.