Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Amersfoordt of Amersfoort

Amersfoordt of Amersfoort komt voor als familienaam; cf NNBW I 111-114.

De drie in NNBW opgenomen leden van familie Afrdt hebben geen aantoonbare relatie tot Afrt; één van hen [Jacob Paulus] speelde vanaf 1854 een rol bij de ontginning van de drooggelegde Haarlemmermeerpolder.

Pub. J.P. Amersfoordt, Het Haarlemmermeer; oorsprong, geschiedenis droogmaking, wegen en vaarten, wijze van bestuur van het waterschap, cultuur van de grond; twee voordragten gehouden de 27 november en de 4 december 1856 in de afdeeling koophandel der Maatschapppij Felix Meritis, Haarlem, 1857; J.P. Amersfoordt, De droogmaking van het Haarlemmermeer; leerdicht, Purmerend, 1857.

Vier leden van de familie Afrt volgen hierna.

Referentie(s): Van Beresteyn, 1972 sv Amersfoor(d)t; voor Amersvoort De Nederlandsche Leeuw 1905.