Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Amer

Naam van het water waarin de Voorde ligt; de naam leeft in deze buurt ook voort in Amerveen (bij Kootwijk) en Hamersveld. Deze waternaam is verwant met een aantal korte waternamen met op een opvallende plaats als klinker een 'A' of een 'E' zoals: Aa, Ade, Alm, Amstel, Aar, Ake, Angstel, Ee, Eede, Eem en Eems; het zijn alle namen die behoren tot of resten zijn van het zg. Oudeuropese waternamen-systeem. De voornaamste oorspronkelijke betekenis ervan is iets als: 'water', 'wit' (schuimkoppen!), 'beweging' of 'glinstering'. In de Oorkonde van 777 komt de vorm 'Hemus' voor; evenals de vorm 'Hamersveld' (en mogelijk de straatnaam Havik) wijst dit erop dat een enkele maal de H als beginletter kan optreden, terwijl het toch om dezelfde naam gaat; mogelijk is deze variatiemogelijkheid verwant met woordvormen (begin-'H' wel of niet) zoals die thans nog in het dialect van de provincie Zeeland of in het cockney van Londen (My fair Lady: 'dropping H's everywhere') voorkomen.