Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Alteratie

Alteratie is de politieke gebeurtenis waarbij in 1579 Afrt de Unie van Utrecht mede ondertekende; zij deed dit na een min of meer symbolische belegering door Johan van Nassau; alle kerkelijke goederen werden geseculariseerd. Kloosters mochten, door geen novicen meer aan te nemen, op natuurlijke wijze 'uitsterven'; het werd de katholieken toegestaan in huiskerken de eredienst uit te oefenen. Montecuccoli, Schuilkerken

Referentie(s): C.A. van Kalveen, De definitieve vestiging van de Reformatie te Amersfoort, 1579-1580, Hervormd Amersfoort no 43 dd 30 nov 1979; een uitgebreide versie: C.A. van Kalveen, 'Een vaste gelove, ende Christus vrede sij met ons ende allen onsen vianden mede'; de definitieve vestiging van de Reformatie te Amersfoort, 1579-1581, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 62 no 1 (1982) 28-54; H.J. Poots, Ondertekening Unie van Utrecht door Amersfoort heeft heel wat voeten in de grond gehad, DSA dd. 22 feb 1984; Smit, 1992.