Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Aldegonde Gasthuis

Op 30 september 1890 geopend ziekenhuis aan de Arnhemseweg. Het richtte zich in eerste instantie op kinderen; deze konden nl. niet in het St Elisabeth's Gasthuis opgenomen worden. Inwoners van Leusden en Stoutenburg genoten voorrang.

Oprichters en eigenaren waren H.J.H. Baron van Boetzelaar van Oosterhout (burgemeester van Leusden en Stoutenburg en wonend op het landgoed Nimmerdor) en zijn, op de Treek geboren, echtgenote Jvr M.L. de Beaufort. Rond 1906 werd het ziekenhuis gesloten. Haar taak werd door een nieuw gebouwd St Elisabeth's Gasthuis overgenomen.

Referentie(s): Bongaerts-van Rijckevorsel, 1977 pp.15-16.

De 'Hervormde Vereeniging Kinderzorg Utrecht' (opgericht 1906) vestigde in 1908 een kindertehuis in het gebouw van het voormalige ziekenhuis. Thans afgebroken.

Referentie(s): C. Moed en J.C. van den Bosch, 1992: Verleden en heden van de Hervormde Vereeniging Kinderzorg Utrecht, Utrecht.