Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Alberic (Albricus)

Vierde bisschop van Utrecht (776-794); hij ontving van Karel de Grote de in de Schenkingsacte van 777 genoemde goederen, waardoor hij o.a. landsheer over het toekomstige Afrt gebied werd.

Zie ook: Oorkonde van 777