Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Agnesklooster

Zie ook: Agnietenklooster - Gelegen aan de Zuidsingel tussen de Herenstraat, Sint Andriesstraat en de Stadsmuur. Gesticht kort na 1380 (Glashorst); 1397 bouw (1487 herbouw) kapel; hier waren de St Andrieskameren; 1622 Latijnse School. Vanaf XVIII is een deel in gebruik bij St Elisabeth's Gasthuis; tijdens de Bataafse Republiek in gebruik als kazerne; 1804 logement De Doelen; 1860 sloop kapel, het torentje ervan komt dan op Plompetoren (Latijntje).

In de Universiteits Bibliotheek Leiden (signatuur: BPL 2706) bevindt zich een uit dit klooster afkomstig getijden- en gebedenboek met delen van een Nederlandse vertaling van het Nieuwe Testament; aangezien de instructie voor de Paasdatum-berekening met het jaar '63' begint, waarschijnlijk uit 1463.

Zie ook: Ingen, Johan v