Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Agathaklooster

Ligt aan 't Zand; stichting vóór 1400; 1410 wijding van de nog bestaande St Aagtenkapel; belangrijkste klooster in Afrt; klooster in grootste omvang besloeg terrein tussen Grote Spui, Stadsmuur Pis- of St Agathastraatje en 't Zand. Het complex omvatte een kapel, kerkhof, ziekenhuis en een Begijnhof. In 1551 werd op de grond van het Begijnhof het St Nicolaasweeshuis gebouwd. In kloostergebouw was tussen 1627 en 1637 een 'Soldatengasthuis' gevestigd.

Referentie(s): A.H.M. Kerkhoff, Over de geneeskundige verzorging in het Staatse Leger, Nijmegen, 1976 (diss) pp. 41-43.

Later desolatengasthuis. In 1640 lakenbedrijf van Marten Codde. Over de laatste Mater van dit St Agathaklooster: JVFL 1893 24-25.

Zie ook: Ingen, Johan v