Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Afscheiding

Rond 1834 scheidden zich in het hele land, uit theologische ontevredenheid, groepen personen af van de Hervormde Kerk (Staatskerk); dit noemt men de A; later werden dit de 'Gereformeerden'; de Afrt kerkelijke gemeente kwam in 1837 tot stand; eerste plaatsen van samenkomst (niet meer dan 20 tegelijk): in de Coninckstraat, Slijkstraat (thans: Arnhemsestraat) en op de boerderij 'De Ganskuyl' aan de Dorresteinseweg; de beginperiode in Afrt was tumultueus; in 1843 werd een -thans verdwenen- kerk aan de Langegracht in gebruik genomen.

Referentie(s): [Heilig], 1962; Adelberg e.a., 1984 p.61-64 ; C. Smits, De Afscheiding van 1834, deel 4, de provincie Utrecht, Dordrecht, 1980 [bespr: FL 13 no 2 juli 1981 34-35].

Zie ook: Doleantie, Godsdienst