Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Adresboek van Amersfoort

Amersfoortsche almanak, de 1e jaargang van de A is van: 1851; uitg. door Johs van Wermeskerken DRz. Vanaf 1892 bevat de A reclame en een beroepenlijst; vanaf 1896 alfabetische lijst met naam en adres en eventueel telefoonnummer (49 aansluitingen) van de alle inwoners.

Referentie(s): Stadskist 21 (dd.3.01.1996).

Ik beschrijf hier een exemplaar uit het jaar 1907; dit is de 57ste jaargang: Redactie A.C.R.O. Leinweber (collecteur van de Nederlandsche staatsloterij) en volledig adresboek door J. Busquet (adjunct-commies ter secretarie). Uitg. door G.J. Slothouwer, Langestraat 77 (thans eveneens: 77), Amersfoort.

Het is een historische bron want het bevat gegevens over:

  • de gemeente (zakelijke gegevens en namen van ambtenaren).
  • de posterijen, telegrafie en telefonie (bevat het complete telefoonboek ca 160 aansluitingen).
  • de spoorwegen, expeditieondernemingen (vrachtwagens en boden).
  • rustende schutterij, brandweer, politie (rijksveldwacht) (keurmeesters van vlees en vis), garnizoen en aanverwante militaire zaken.
  • volksgezondheid (ziekenfondsen en begraafplaatsen), artsen, ziekenhuizen.
  • onderwijs, muziekscholen en verenigingen, huisonderwijs, sport, kerkgenootschappen, banken, vakverenigingen, culturele verenigingen.
  • rijksbelastingen (lijst van ambtenaren), kamer van koophandel, sociëteiten.
  • politieke partijen, waterschappen en dijkcolleges, rechtspraak.
  • fabrieken en bedrijven, verzekeringen.
  • het adresboek geeft de namen van alle hoofden van gezinnen en hun beroepen.

Katholieke Eemlander Almanak tevens Volledig Adresboek met Alphabetische Stratenlijst voor de Gemeente Amersfoort, druk en uitg. fa H.Wolters, Havik 12, Afrt. Ik zag de 9e jrg (1912). De namen van alle inwoners zijn gerangschikt op alfabet en op straatnaam. Er staat specifieke RK informatie (feestdagen van de heiligen, hoogwaardigheidsbekleders) in, alsmede marktdagen, kermissen en een aantal korte verhalen.

A.M. Slothouwer (actief tussen 1858-1892) gaf een A uit, evenals G.J. van Amerongen vóór 1929.

Zie ook: Herenboekje