Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Achter Davidshof

(op de Stadsplattegrond van Thomkins, 1846: Davidstraat) - Straat, aangelegd op Leicesterbastion, genoemd naar bisschop David van Bourgondië (ca 1427-1496); hij was een bastaardzoon van Filips de Goede, deze dwong Utrecht David in 1456 als bisschop te accepteren, alhoewel ze in Utrecht Gijsbert van Brederode al als bisschop gekozen hadden; in 1483 werd David uit Utrecht verdreven en als gevangene op een mestkar naar Afrt gereden; men zette hem gevangen in een gedeelte van het Franciscanenklooster [= Minderbroeders; later Stadsdoelen of Schuttershof] aan de Westsingel; nog in hetzelfde jaar herstelde keizer Maximiliaan zijn gezag in Utrecht weer; Davidshof als naam voor dit deel van het Observantenklooster herinnert aan zijn korte gevangenschap in Afrt. Over de verandering in 1829 van Bastion tot Plantsoen (begraafplaats): Nieuwsblad 14 (juni 1988).