Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Abs, P. van

(1820-1856) Godsdienstonderwijzer; geschilderd portret in de Gerfkamer van de Joriskerk; van hem werd een prekenbundel uitgegeven ten behoeve van de weduwe (in GAA); Anco Mali, Schilderij in Gerfkamer: P. van Abs, in leven onderwijzer der godsdienst, DSA dd. 6 juli 1983 p.15.