20e eeuw

1900 Villa Mezzo Monte gebouwd.
1900 De, door de Gemeente te exploiteren, nieuwe gasfabriek wordt in gebruik genomen.
1901 Sloop van Kleppermanshuisje; Muurschildering aan de buitenzijde van de Joriskerk komt in het zicht.
1901 Invoering van de leerplicht.
1902 Eerste restauratie Muurschildering Joriskerk; ook in 1904 en in 1942. In 1984 vierde restauratie: origineel naar binnen, copie buiten.
1902 Bouw van het Station aan het Stationsplein komt gereed; ontwerp (1901) van architect Margadant.
1903 De Amersfoortse Kei wordt (op 2 mei) door Spekkie (Hendrik de Goede) teruggevonden. Ruitenberg
1903 Grote spoorwegstaking.
1904 De Hoofdwerkplaats Amersfoort van de Nederlandse Spoorwegen wordt geopend; ontstaan van de deelwijk Spoorwijk in het Soesterkwartier.
1905 (14-19 augustus) Afbraak van de Sacristie van de St Joriskerk.
1905 Bouw van Hotel Bellevue (later: Monopole) aan het Stationsplein (afgebroken in 1979).
1905 Grote landbouwtentoonstelling op het terrein tussen Koninginnelaan (na 1945: Koningin Wilhelminalaan) en Prins Frederiklaan in Bergkwartier.
1905 Oprichting van de schietsportvereniging 'Prins Hendrik'; schietbaan aan de Stovestraat; thans aan de Kryptonweg.
1907 Het Amersfoorts Mannen Koor opgericht.
1907 Laatste jaar dat er gastelingen in de Mannenzaal verbleven. In dit jaar speelt dan ook het 'oral history'-project van het Museum Flehite.
1907 Bouw van (de Jugendstil-gevel van) het pand: Utrechtsestraat 37.
1907 Verhuizing van het Sint Elisabeth Gast- of Ziekenhuis van de Muurhuizen naar de St Andriesstraat.
1907 Het grootste deel van het landgoed Birkhoven (De Japanse Bosjes) door de Gemeente Afrt aangekocht. Cock Blomhoff
1910 Bouw van het Rijks Opvoedings Gesticht.
1910 Start van een Gemeentelijk Waterleidingbedrijf. Sanitaire voorzieningen
1910 Oprichting van de Orkest Vereniging Amersfoort (OVA).
1910-1932 Tweede Restauratie van de OLV-toren.
1911 Eerste Padvinderstroep in Afrt.
1911 Onthulling, op het Stationsplein, van het borstbeeld van Van Oldenbarnevelt.
1912 Amersfoortse Mixed Hockey Club opgericht. Sport
1912 GG en GD opgericht.
1912 Watertoren op de Afrt Berg gebouwd.
1912 Eerste regelmatige bioscoop-voorstelllingen in Afrt.
1913 Oprichting van de Openbare (Beukenlaan) en de Rooms-Katholieke Leeszaal (Kamp).
1913 Waterleidingbedrijf (Sanitaire voorzieningen) opgericht.
1913 De laatste stadstorenwachter, J. van Dorssen, neemt afscheid. Nieuwjaarsprenten
1913 Protesten (o.a. door Oudheidkundige Vereniging Flehite) tegen de voorgestelde afbraak van de Kamperbinnenpoort (definitieve restauratie: 1931-1933).
1914 In Afrt worden Belgische vluchtelingen geïnterneerd.
1914 Per 1.01.1914 is het Gemeentelijk Grondbedrijf opgericht.
1914 Oprichting van het "Plaatselijk Steuncomité 1914 Amersfoort".
1915 De Gemeente Amersfoort maakt een aanvang met de distributie van electriciteit; ze produceert echter niet.
1915 Het wachthuis-restaurant 'De Oude Tram' wordt gebouwd; de paardetram naar de binnenstad vertrok van hier. Tot 1949 diende het als station voor de Ooster Stoomtram Maatschappij (Zeist-Afrt).
1915 Op 16 juli wordt de Erdal-fabriek gesticht.
ca 1915 Oprichting van de Reclamecommissie der Gemeente.
1916-1918 Anton Pieck maakt een groot aantal etsen van de Afrt binnenstad.
1916 De stichting die een 'Internationale School voor Wijsbegeerte' moest ontwikkelen wordt opgericht. In 1917 bouwde architect K.P.C. de Bazel de (houten) school aan de Dodeweg.
1916 Grondruil met Leusden waardoor de Z helling van de Afrt Berg aan Afrt kwam. Vrijheid der Stad
1916 (13 januari) Dijkdoorbraken, Overstromingen en wateroverlast langs de hele Zuiderzeekust door een NW-storm; het Eemland en de lage delen van Afrt liepen onder.
1917 Het O.L.V.kerkhof wordt eigendom van de stad. Zie: 1857.
1917 Het advies- en ingenieursbureau Dwars, Heederik en Verhey (sinds 1977 DHV Groep) wordt opgericht.
1917 De Paardetram opgeheven.
1917 HBS wordt RijksHBS.
1917 De paardetram in Afrt wordt opgeheven.
1920, juni Instelling van een tapverbod op zaterdag en zondag (opgeheven in september 1920).
1920, juni Oprichting van de Volksuniversiteit.
1921 Opening nieuw gebouw RHBS (Thorbeckeplein)
1921 Oprichting van de Rooms Katholieke Harmonie Wilskracht.
1922 Oprichting van de Amersfoortse School Vereniging; de lessen vangen in 1923 aan. Onderwijs
ca 1922 Bouw van de Frisia-woningen.
1924 Oprichting van de Pallas Atheneschool (later voor Montessorionderwijs) (Onderwijs)