18e eeuw

1702 Amersfoort wordt vrijgesteld van het Hollandse Bier-invoerrecht
1702 Overstroming in Afrt.
1703 Onrust onder de burgerij; Plooierijen; Richard Saab en Pieter van Houten werden ter dood veroordeeld.
1707 Ds Faber gaat er met de ingelegde loterijgelden van door.
1707 Moord op François Waleth.
1708 Uitvoering te Hildesheim van een Muziekstuk waarin Afrt genoemd wordt.
1709 Het experiment met de openbare stadsverlichting wordt beëindigd (zie terug: 1695; zie ook: 1858).
1708 twee cipiers (Lubbert Janssen en Henrik Aertsen van Oudenaller) bestelen de Genuees Augustinus Bianchetus van zijn geld en gaan er vandoor. Ref. Brongers, 1992.
1717 Stichting van het Stadskinderhuis.
1720 Het stadhuis aan de Hof wordt van Engelse schuiframen voorzien.
1723 De bewoners van Afrt komen en zijn in de ban van een gokspel, het zg Pakjes setten (uit: Historien)
1726 Oud-Katholiek Seminarie gesticht
1727 Synagoge in gebruik genomen.
1730 Regeling van de Zondagsrust te Afrt.
1732 Roof Moord op het 15-jarige meisje Lambertje uit Barneveld.
1734 Ordonnantie op de brandweer.
1735 Gevelsteen van Kamp 11 (Huisnaam: De Vergulde Hoed).
1741 De functie van Cameraar wordt in tweeën gesplitst; er ontstond de Cameraar van 't Trekpad, Paalwerk en Baggerwerk. Croesse
1747 Gevelsteen Langestraat 108.
1747/48 Register van de Liberale gifte.
1747-1751 Tussen deze jaren werd door de verheffing van Willem IV de positie van de schout (zijn vertegenwoordiger) in de stadsregering versterkt, maar de grenzen van zijn macht werden nader geregeld in het regeringsreglement van 12-12-1750.
1748 Pachtersoproer.
1754 Mogelijk begin van de handel in Amersfoortse Janhagel en Keesjes.
1755 (1 nov) Zeer sterke, overal in Europa gevoelde, aardbeving te Lissabon.
1758 Laatste houten huis in Afrt (Kamp 9; met Gevelsteen: 1758) wordt afgebroken.
1759 Het stadhuis aan de Hof wordt voor de laatste maal opgeknapt.
1760 Het Havenmeester-schap wordt ingesteld.
1760 Het geschiedwerk van Van Bemmel verschijnt (Historiografie).
1765 Uitgebreide inbraak op Vinkenhoef.
1770 De stenen galg op de Galgenberg afgebroken.
1777 Gevelsteen Varkensmarkt 1.
1777 Roversbende actief rond Afrt.
1785 Patriottische volksbeweging met Revolutionair karakter; staatse militairen voorkomen een echte revolutie.
1786-1787 Amersfoort tijdelijk zetel van het Prinsgezinde deel van de Utrechtse Statenvergadering; Prins Willem V woont in het huis van Benjamin Cohen aan de Zuidsingel.
1787 ontploffing van het in de Lieve Vrouwekerk opgeslagen buskruit; hierdoor werd deze zeer ernstig beschadigd en onbruikbaar.
ca 1795 Er wordt in de Krommestraat een Muntschat begraven.
1795 Patriottische omwenteling; het stadsbestuur heet gedurende enige tijd Municipaliteit.
1796 Landelijk wordt de vrijheid van godsdienst-uitoefening voor Joden geregeld.
1797 De stadsambtenaren, behalve rector en conrector van de Latijnse School en de predikanten, leveren 10% van hun salaris in ter verbetering van de stadsfinanciën.