17e eeuw

ca 1600 Onder leiding van Gesselius komt de Latijnse School tot grote bloei; er ontstaat de gedachte deze in een Universiteit om te zetten; Leiden verzet zich sterk en rond 1603 raakt dit plan van de baan.
1602 Laatste begraving bij de St Joriskerk op de plaats van de huidige Groenmarkt.
1608 Boterbeurs bij Joriskerk gebouwd.
1608 Moord op Metgensbleek; één der daders geradbraakt.
1611 Het Burgerweeshuis verhuist naar Mariënhof.
1614 De nieuwe Eem gegraven. Zie ook: 1555.
1615 Amersfoorters beginnen tabak te planten.
1616 Oprichting van het Heemraadschap.
1616 Jaar op steen aan Rodetorenpoortsbrug
1617 De kapel van het Begijnhof aan de Vijver wordt Remonstrantse kerk.
1618 Een man gevonden, die 24 uur onder de sneeuw had gelegen; hij leefde nog vele jaren daarna (uit: Historien).
1619 Gevelsteen Langestraat 11.
1622 Laatste paardenmarkt op de Kamp.
1622 Latijnse School van hoekgebouw Appelmarkt naar de kapel van het St Agnietenklooster aan de Herenstraat (tot eind XVIII)
1622 Bibliotheek van de Joriskerk wordt van de kerk naar de Latijnse School in het St. Agnietenklooster verhuisd.
1623 Bliksem in Lieve Vrouwe Toren.
1623-1631 Pest-epidemie
1626 Voormalige Librije-aanbouw van de St Joriskerk wordt afgebroken.
1628 Gevelsteen Langestraat 45.
1629 Amersfoort door troepen van de Keizer belegerd en ingenomen; na 4 dagen weer verlaten [Ernst, graaf van Montecuculi].
Even na 1630 ontstaat 't Zand door demping van het daar aanwezige water.
1631 De schilder J.C. Droochsloot schildert de Hof met stadhuis; het is in Nederland de vroegste afbeelding waarbij een Walviskaak aan een stadhuisgevel zichtbaar is.
1634-1638 Pest-epidemie
1635 De economische toestand van de stad is zo zorgelijk dat de leerlingen van de Latijnse School geen feestdag kunnen hebben.
1635 Op 't Zand worden 45 notenbomen geplant.
1640 Marten Codde begint in het voormalige St Agathaklooster een lakenfabriek.
1643 Overstroming in Afrt.
1645 Overstroming in Afrt.
1645 Verbod op het bouwen van houten voorgevels aan huizen. Houten Gevels
1645 De stad koopt een pand aan de Hof van de apotheker Johannes Both; later (1653) wordt dit bij het stadhuis getrokken.
1647 Secretaris van de stad moest vanaf dit jaar door Geduputeerde Staten van Utrecht worden benoemd.
1648 Vrede van Munster; einde van de 80-jarige oorlog.
ca 1649 Rembrandt tekent, tijdens een reis met Hendrickje Stoffels naar haar ouders in het oosten van Nederland, het Sprengel; ook tekent hij in Rhenen.
1651 Er ontstaat een Jezuieten-Schuilkerkje (ingang Vijver).
1651 De bliksem slaat (zie ook: 1623 + 1547) in de torenspits, grote schade; de stadstimmerman Lenaert Nicasius voorkomt erger door het brandende deel met een bijl los te kappen.
1651 Overstroming, door breuk van de Grebbedijk en hoog zeewater, in Afrt.
1653 Het derde, in 1645 gekocht, huis wordt bij het stadhuis op de Hof getrokken; hierdoor krijgt het zijn maximale grootte.
1654 de houten spits van de Lieve Vrouwetoren door de stadstimmerman Leendert Nicasius gebouwd. Door Joost Jansz Baack en Hendrick Acke (koperslagers) in 1655 met roodkoper bekleedt.
1654 Oude Gasthuis (naast Heilige Geestkapel) opgeheven en afgebroken.
1655 Een Afrt vrouw ondergaat vrijwillig de Waterproef om zich van de beschuldiging van Hekserij te zuiveren
1655-1660 Pest-epidemie
1655-1677 Pogingen om de Jezuiten het werk in Afrt te bemoeilijken. (Schuilkerk (5)).
1656 Grachten uitgediept en straten verbeterd.
1657 Vishal gebouwd. Historien zegt: Nieuwe Vismarkt gemaakt.
1657 Brand in de Achter-Kamp (uit: Historien).
1659 Instructie voor de levering van geneesmiddelen aan de stadsarmen. Farmacie
1661 De Joden worden in Afrt toegelaten.
1661 Inwoners met een woning aan een gracht, moeten hun schepen aanmeren in het Havik.
1663-1668 Pest-epidemie
1664 Gevelsteen van Havik 25 (Leger des Heils).
1666 Op 8 juni wordt de 'grote keeselsteen' [de kei] op instigatie van Everard Meijster de stad ingetrokken.
1666 De bende van Stoffel van Reenen berooft de bewoners van een boerderij-herberg O van Afrt. Hees
1667 Laatste pestlijders worden in het Pesthuis verpleegd.
1672 (mei) De kei wordt, zeer waarschijnlijk op initiatief van de Magistraat, op de Varkensmarkt begraven [FL 20 no 3/4 dec 1989 50].
1672 (juni) Afrt veroverd door Lodewijk XIV; de stad 17 maanden door de Fransen bezet gehouden. Zie ook: Bongaerts-Van Rijckevorsel, 1977 p. 10.
1674 De stad krijgt een nieuw Regerings-reglement opgelegd.
1674 (1 aug) Het middenschip van de Domkerk te Utrecht wordt door een tornado verwoest.
1674/75 Gedurende 2 jaar is er een Pensionaris in het Stadsbestuur. Ploos van Amstel
1676 Er zijn nog achterstallige tractementen van de leraren van de Latijnse School; deze salarissen worden verlaagd.
1678 Er wordt in Afrt een Katoendrukkerij gesticht.
1680 Laatste wolf (Wolvenjacht) in Utrecht gesignaleerd.
1681 Om de Vrijheid der Stad worden ter afbakening van de grens limietpalen geplaatst.
1682 De tractementen van de leraren van de Latijnse School worden met 25% verminderd wegens de slechte economische toestand; in 1683 worden achterstallige tractementen uitbetaald met een korting van ( 25.-; in 1686 wordt er, uit bezuiniging, geen conrector benoemd.
1683 Blikseminslag in de Lieve Vrouwe Toren (uit: Historien).
1686 Heilige Geestkapel wordt Lutherse kerk.
1687 Gevelsteen Kamp 10 (De Gekroonde Bijenkorf).
1692 Johannes Clerck komt van Utrecht naar Afrt; hij wordt hier StadsDrukker en stamvader van een drukkers-familie; mogelijk levert hij door zijn Utrechtse contact boeken in Hebreeuwse typografie aan de Afrtse Joden.
1693 Glashuis gevestigd aan de Westsingel (tot 1733).
1693 Ondersteuningsfonds voor bierdragers opgericht.
1695 Gijsbert Johan van Hardenbroek organiseert een mislukte Loterij.
1695 In de stad worden 60 lantaarns geplaatst; op Oudejaarsavond wordt er één vernield.