16e eeuw

1512 De bewoners van Teut en Bloemendal krijgen toestemming om een Waterput te graven.
1513 Rodetorenpoort verkocht aan particulieren.
1520 Grote brand; voornamelijk in de Kamp; alleen het huis 'De Brabantse El' bleef staan.
1525-1526 Pest-epidemie
1528 De kelder van de Lieve Vrouwetoren wordt als kerker voor gevangen Gelderse voetknechten gebruikt [C.A. van Kalveen, AC dd 3 maart 1965].
1528 De Geldersen leggen het klooster (?)Vredendael bij Afrt in de as (uit: Historien).
1528 De bisschop van Utrecht moet zijn wereldlijk gezag overdragen aan Karel V; Margaretha van Oostenrijk landvoogdes.
1529 Afrt begint met bestrijding van de Lutherij.
1529 De broeders van het St Jansklooster moeten dit verlaten, wegens verdenking van ketterij.
rond 1530: Bouw van het Mandaatshuisje (café Onder de Linden); hier woonden de Kanunniken; hier gold het kerkrecht; het was een soort vrijplaats (immuniteit, montade).
rond 1530 Muurschildering St Joriskerk aangebracht.
1533 Bouw van het Mannendeel (?) van het St Pieters en Bloklands Gasthuis.
1534 De Joriskerk krijgt als hallenkerk zijn definitieve vorm.
1534 De Waterput op de Hof wordt in een raadsresolutie vermeld; de hout- en turfverkopers moeten er achter blijven staan.
1536 Mislukte aanslag op Amersfoort door de hertog van Gelderland. De auteur van Historien zegt: doordat een vrouw het verraad door afluisteren, via een raam, hoorde en het aan de Burgemeesters door vertelde.
1536 Alle stadhuis-activiteit geconcentreerd op de Hof; uitbreiding van de stenen woontoren met het huis Nieuw Schoneveld.
1539 Maria van Hongarije, landvoogdes, bezoekt Amersfoort.
1543 Overgave, na 5 bestormingen, van de stad aan de Gelderse veldheer Maarten van Rossum.
1544 Ordonnantie van Karel V op Justitie en Politie, waarbij Afrt veel rechten verbeurd, wegens de te snelle overgave van de stad aan Maarten van Rossum. Ref. W. van Iterson, Twee belangrijke jaartallen in de geschiedenis van Amersfoort: 1543 en 1544 FL 2 okt 1967 49-58.
1547 Gruwel (een kettermeester uit Utrecht) komt in opdracht van de keizer boeken inspecteren (binnen 8 dagen in te leveren) veel bijbels verbrand. (Ref. Boerwinkel [1939], Croniek St Aagten Convent p.27)
1547 De bliksem slaat in de torenspits van Onze Lieve Vrouwekerk, zonder veel schade aan te richten.
1547 Bordes gebouwd aan het stadhuis op de Hof (met vier pilasters, waarop stenen leeuwen) en het wapen van Karel V aan de gevel bevestigd. Ook werd er een houten gaanderij aan het stadhuis gebouwd.
1547 De Celzusters verhuizen naar het terrein van het Hofje van Poth.
1549 Filips (later II), dan nog kroonprins, bezoekt Afrt.
1549 Degenen die zout willen verkopen vanuit schepen, moeten aan de kade van het Havik gemeerd liggen.
1551 Stichting van het St Nicolaasweeshuis; na de Alteratie wordt dit Burgerweeshuis.
1552 Overstroming in Afrt.
1553-1558 Pest-epidemie
1555 Verbouwing van de Utrechtse Buitenpoort [FL 7 feb 1976 63-64].
1555 Philips II volgt Karel V als landsheer op.
1555 De Eem tussen de Koppelpoort en Isselt gegraven; daarna was de natuurlijke Eem diep genoeg om met schepen in de Zuiderzee te komen; door dit graven van een nieuwe waterloop ontstond de naam Oude Eem. Zie ook: 1614.
ca 1557 Er wordt aan de Nieuwstraat een Muntschat begraven.
1559 Er is sprake van de inspectie op Lutherij van de winkels van twee boekhandelaren in Afrt (zie ook: 1547 en 1565)
1559 Een aantal Doopsgezinden wordt aangegeven bij de schout Vincent van Houve; deze stelt hen in de gelegenheid te ontkomen.
1565-1567 Pest-epidemie
1562 Toren van de St Joris-kerk door blikseminslag in brand (uit: Historien).
1565 In Amersfoort wordt voor het eerst een boek uitgegeven; de boekhandelaren Buysius en Iohannis bijten de spits af. Novesius
ca 1565 Achter de tweede stadsmuur worden, ter versterking, aarden wallen opgeworpen.
tussen 1558 - 1572 Jacob van Deventer maakt twee Stadsplattegronden voor Filips II; Gysbert Cloeting tekent de gebouwen.
1570 Overstroming in Afrt.
1571 Moord op Evert Ram.
1571 De leerlingen van de Latijnse School mogen kolven op het Kalfsveld. Kolfbanen
1572 Amersfoort, zonder gevechten, even in handen van de Geuzen, maar de stad gaf zich na de verovering van Zutphen door Don Frederik onmiddellijk aan de Spanjaarden over.
1577 Aanwezigheid van pottenbakkerijen, wegens brandgevaar, in de stad verboden.
1579 Amersfoort belegerd; wordt door geweld gedwongen zich aan te sluiten bij de Unie van Utrecht; Alteratie. De Staten van Utrecht vertegenwoordigen het centraal gezag; kerken en kloosters verliezen hun bezit (worden geseculariseerd).
1580 (maart) Beeldenstorm; o.a. Muurschildering St Joriskerk beschadigd.
1582 Overstroming in Afrt.
1582 Eerste vermelding van de Bank van Leening.
1587 bouw Accijnsmeesterhuisje; later wordt dit Kleppermanshuisje; Muurschildering op Joriskerk komt binnenshuis.
1588 Kaart van Amersfoort door Braun en Hogenberg.
1594 Stadsversterking door Mr Adriaen Anthonisz.
1594 Er is sprake van Meester Jacob als organist en kloksteller.
1595 Een beroemd geval van Hekserij te Afrt.
1595 Wateroverlast door breuk van de Grebbedijk; de brug van de Slijkpoort weggespoeld (Overstroming).
1597-1605 Pest-epidemie