14e eeuw

1300 Bunschoten belooft Afrt niet aan te vallen. Archief Amersfoort
ca 1300 Amersfoort ommuurd (op de plaats van de huidige - maar pas midden XVI gebouwde - Muurhuizen).
1317 De bisschop van Utrecht schenkt de grond van het vroegere hofstede-gebied aan de Joriskerk.
1323 Oudste vermelding van Afrt Bier.
ca 1325 Bij het bierbrouwen wordt het gruit vervangen door hop.
1333 Elias van Woudenberg verkoopt Hoevelaken aan de Graaf van Gelre.
1333 Oudst bekende exemplaar van een afdruk van het Afrt Stadszegel.
1334 Oudste vermelding Bavoort (Badenvorde).
1337 De Joriskerk veheven tot kapittelkerk.
tussen 1337 en 1344 werd de librije in de Joriskerk te Amersfoort gesticht; in 1622 verplaatst naar Waaggebouw.
1340 grote stadsbrand; St Joriskerk brandt grotendeels af; Hostie-wonder, begin Sacramentsviering. Branden
1342 Oudste vermelding van de straatnaam: Langestraat.
1344 Oudste vermelding van een bibliotheek in de Joriskerk; daar aanwezig tot 1622.
1344 Voor het eerst wordt er een naam van een Burgemeester vermeld: Hendrik Borre. Burgemeesters
1347-1351 De 'Zwarte Dood' (een pestepidemie) in W-Europa.
1350-1490 Hoeken en Kabeljauwen twisten in Holland / Zeeland.
1351 Oudste vermelding van de straatnaam: Nieuwstraat.
1361 Oudste vermelding van de straatnaam: Breulstraat.
1365 Rebellie van de Amersfoorters tegen hun vorst nl. de bisschop.
1367 (midden XIV) Zilveren stadszegel-stempel (thans in Museum Flehite) gemaakt. (Niet, zoals wel gezegd, te Maastricht). Ref. Hovy, 1975 p.18.
1367 Oudste vermelding van de straatnaam: Krommestraat.
1375 Landbrief van bisschop Arnout van Hoorn. Staten van Utrecht
1377 Oudste vermelding van de straatnaam: Onzelievevrouwestraat (later: Krankeledenstraat).
1378 De Havickerpoort (later Bloemendalsebinnenpoort) voor het eerst genoemd.
1380-1450 Uitleg van de stad; hierbij zijn verschillende nieuwe (buiten)poorten gebouwd.
1381 Oudste vermelding van de straatnaam: De Teut.
1387-1388 Onenigheid met Holland over de Bier-invoerrechten.
1388 Eerste vermelding Rodetorenpoort.
1388 Oudste vermelding van de straatnaam/toponiem: De Haag en De Plaats (later Vismarkt) en Pothof.
1388 Oudstbekende Notaris-activiteit.
1389 Oudste vermelding van de straatnaam: Spui.
1389 Kapel van Isselt gebouwd.
ca 1390 Stichting van het St Pietersgasthuis.
1390 Oudste vermelding van de straatnaam: Havik.
1393-1433 In deze periode wordt er waarschijnlijk te Afrt een vervolg geschreven op de Kroniek van Johannes de Beka.
1394 Oudste vermelding van de Amersfoortse Berg onder de naam: Bergh.
1396 Oudste vermelding van een stadhuis; vermoedelijk gelegen tussen Vijver en Krommestraat tegenover het huidige Krommestraat 70.
1397-1402 Pest-epidemie
1398 Johannes van Lemego sticht het Fraterhuis achter het St Pieters Gasthuis; mogelijk was Florijs Radewijns hem in 1397 al voor geweest.
Even vóór 1400 De Haven wordt naar een kade langs de Eem buiten de ommuring van de stad (buiten de huidige Koppelpoort) verplaatst.