13e eeuw

ca 1200 De gracht rond de hofstede wordt gedempt.
1203 Vermelding van de Bisschoppelijke hof (curtis; vroonhoeve) in Afrt en de te betalen belasting (tienden).
1248 Wijding van de Joriskerk als afzonderlijke parochiekerk.
1259 (12 juni; St Olofsdag) Amersfoort krijgt stadsrechten van bisschop Hendrik van Vianden op basis van het Utrechtse stadsrecht. De heer van Afrt (tevens schout van Eemland) vestigt zich op Stoutenburg.
1259 Kasteel Stoutenburg gebouwd.
1265 Oudste vermelding van zegel van Amersfoort (is verloren geraakt). Cf. Hovy, 1975 p.17.
1268 De Geldersen overmeesteren Amersfoort.
1275 De Geldersen steken Amersfoort in brand.
1280 Amersfoort aangevallen door de Hollanders.
1280 Amersfoort aangevallen door de Utrechtse bisschoppen.
1283 Bisschop Jan van Nassau bezet vanuit Deventer Amersfoort.