Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Onderzoeksgids Volkstellingsregisters

Tussen 1829 en 1971 werd er landelijk iedere tien jaar een volkstelling gehouden. Er gingen dan onderzoekers langs de deuren om gegevens over de bewoners te noteren. Niet in alle gemeenten werden de uitkomsten bewaard. Landelijk zijn ze echter wel aanwezig bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In 1850 startte de bevolkingsregistratie in gemeenten. Vanaf dat moment worden alle verhuizingen van inwoners bijgehouden. Daarom is ervoor gekozen de volkstellingen voor 1850 te indexeren als extra bron voor stamboomonderzoekers.

De meeste registers aanwezig bij Archief Eemland betreffen de jaren 1829/1830, 1839/1840 en 1849/1850. Uit de registers is op te maken wie op welk adres woonde, de gezinssamenstelling, beroepen en godsdienst.

De volgende registers zijn opgenomen in de index:

Gemeente Jaartallen
Amersfoort 1824, 1830, 1840
Baarn 1829, 1839
Hoogland 1840, 1849
Renswoude 1850
Woudenberg 1830, 1840, 1850