Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Onderzoeksgids Resolutieboeken Amersfoort

Een belangrijk onderdeel van het archief van de stad Amersfoort tot 1811 zijn de resolutieboeken. In deze boeken werden alle besluiten genoteerd die door het stadsbestuur, de magistraat, genomen werden. Deze resoluties zijn vergelijkbaar met de huidige gemeenteverordeningen en raadsbesluiten. In de vijftiende eeuw begon het stadsbestuur deze vast te leggen op papier.

De registers met deze besluiten zijn chronologisch geordend. In de tijd van opstelling of later zijn er al eens extra toegangen gemaakt om bepaalde zaken in de boeken beter terug te kunnen vinden, maar de kwaliteit van deze toegangen is niet altijd heel goed. In 2014 is daarom een project gestart om van de registers waarop nog geen enkele nadere toegang was, alsnog een index te maken. Begonnen is met de periode van de Opstand vanaf 1577 en met registers vanaf 1756. De index vermeldt datum en onderwerp van de beschreven besluiten. Daarbij worden ook zoveel mogelijk belanghebbende personen vermeld.

De index is de raadplegen via onze website door te zoeken op resoluties.