Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Onderzoeksgids Lidmaten diverse kerkelijke gemeenten

In de archieven van kerkelijke gemeenten zijn registers te vinden waarin de administratie van binnenkomende en vertrekkende lidmaten werd bijgehouden. Lidmaat werd men door openbare belijdenis van het geloof af te leggen. Wanneer een lidmaat van elders naar een nieuwe gemeente verhuisde, dan diende een zogenaamde attestatie als bewijs van belijdenis. De persoon in kwestie kon vervolgens als lidmaat ingeschreven worden. Omgekeerd namen lidmaten bij verhuizing een attestatie mee naar hun nieuwe woonplaats. Interessant is dat bij binnenkomst en vertrek van lidmaten veelal de plaats van herkomst of vertrek is aangetekend.

Van de hieronder genoemde kerkelijke gemeenten zijn indexen gemaakt op de lidmatenregisters. Deze zijn te raadplegen via onze website onder het kopje lidmaten

 Gemeente  Periode
 Evangelisch-Lutherse gemeente Amersfoort  1702-1842
 Hervormde gemeente Amersfoort  1619-1858
 Hervormde gemeente Eemnes  1748-1809
 Hervormde gemeente Baarn  1698-1865
 Remonstrants Gereformeerde gemeente Amersfoort  1643-1908

Overige lidmatenregisters zijn als origineel te raadplegen op onze publieksruimte op de 3e verdieping van het Eemhuis. Een voorbeeld daarvan is het lidmatenregister van de Hervormde gemeente Leusden (archieftoegang 0616 inv.nr. 123-127) en de Hervormde gemeente Soest (archieftoegang 0926 inv.nr. 27, 32-33).