Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Onderzoeksgids Kranten

Archief Eemland beheert verschillende lokale en regionale kranten. Deze zijn voor het overgrote deel gedigitaliseerd en online doorzoekbaar. De niet-gedigitaliseerde kranten zijn door hun kwetsbare aard uitsluitend te raadplegen wanneer hun materiële toestand dit toelaat. Deze kranten bevatten landelijk, maar ook regionaal en plaatselijk nieuws. Zo laten regionale kranten zien hoe nationale ontwikkelingen invloed hadden op de regio. Niet alleen de nieuwsberichten vormen een bron van historische informatie, ook advertenties van lokale ondernemers en privépersonen werpen een licht op het dagelijks leven in de regio Eemland.

Zoekhulp

U kunt in de viewer op één of meerdere woorden zoeken; bent u op zoek naar een specifieke combinatie van woorden, plaats deze dan tussen aanhalingstekens. Bijvoorbeeld “Gemeente Amersfoort”.

Daarnaast kunt een zogenaamde ‘Wildcard’ inzetten bij het zoeken. U plaatst dan een * achter een (deel van een) woord. Zo zoekt u naar het betreffende woord, maar ook naar samenvoegingen of vervoegingen van dat woord. Zo resulteert markt* in zowel treffers met markt, als met marktplein, marktplaats etc.

U kunt + of – plaatsen voor een woord om het verplicht te maken (+) of uit te sluiten (-). Zo zoekt +markt –zilver naar tekstfragmenten waar markt in voorkomt, maar niet zilver; +markt +zilver daarentegen zoekt naar fragmenten met daarin beide woorden.

Wanneer u meerdere zoektermen tegelijk wilt verplichten of uit wilt sluiten, kunt u deze tussen haakjes plaatsen met daarvoor een + of -. Zo staat +(markt zilver goud) gelijk aan +markt +zilver +goud.

De teksten worden in de viewer doorzocht met behulp van beeldherkenning; dit zorgt voor een vrij grote kans dat woorden niet altijd correct herkend worden. Het kan daarom voorkomen dat niet alle treffers overeenkomen met de gezochte term, of dat niet alle teksten waar de zoekterm in voorkomt naar boven komen. De gevonden zoekresultaten kunt u verder verfijnen met de filters in de periodiekenviewer. Hier kunt een specifieke krant selecteren, maar ook een periode van uitgave. 

Bent u op zoek naar meer kranten over Amersfoort en de regio? In dat geval kunt u Delpher, de krantenwebsite van de Koninklijke Bibliotheek, raadplegen.

In verband met auteursrechten kunt u de digitale edities vanaf 1951 uitsluitend in onze publieksruimte raadplegen.

Krant  Extra informatie
Adresboeken Amersfoort
1851-1979
Adresboeken met namen van oa het openbaar bestuur van Amersfoort en andere organisatie's zoals de brandweer, onderwijs, politie, banken.

De Arrondissementsbode van Amersfoort
1848-1850

Wekelijks nieuws- en advertentieblad van Amersfoort, Rhenen en Wijk bij Duurstede. Voortgezet als Amersfoortsche Courant, 1851-1920.

Amersfoortsche Courant
1851-1920 
Hiaat:
augustus 1854 - september 1856
januari-augustus 1892

Nieuws- en advertentieblad voor 'groot en klein nieuws' uit buurt, stad en regio. Verscheen eerst één en vervolgens twee en drie keer per week. Opvolger van De Arrondissementsbode van Amersfoort, 1848-1850. Niet te verwarren met Amersfoortse Courant, 1930-2002.
Amersfoortsche Courant
1930-2002
Na de Tweede Wereldoorlog is de naam van de krant gewijzigd in Amersfoortse Courant. Van dit dagblad zijn alleen de bewaard gebleven exemplaren uit de periode 1941-1945 en een Groeistadspecial van 14-12-1979 gedigitaliseerd. Op microfilm kunt u bij ons de Amersfoortse Courant uit de periode 1947-2002 raadplegen. 
Weekblad voor Amersfoort en Omstreken 
1872-1873, 1878
Voortgezet als Nieuwe Amersfoortse Courant, 1880-1920.
Nieuwe Amersfoortsche Courant
1880-1900, 1903-1920
Verscheen twee keer per week. Opvolger van Weekblad voor Amersfoort en Omstreken, 1872-1878.
De Eembode
1890 - 26 september 1941
Hiaten:
april 1910 - maart 1912
januari - maart 1922
april 1936 - april 1937
Katholiek Nieuws- en Advertentieblad voor het decanaat Amersfoort. Verscheen wekelijks op zaterdag, maar eind 1912 op woensdag en zaterdag, sinds 1913 op dinsdag en vrijdag en sinds april 1938 wekelijks op zaterdag.
Amersfoortsch Dagblad
1902-1912
Hiaat:
januari-november 1906
juli-december 1907
Verscheen dagelijks. Voortgezet als Amersfoortsch Dagblad - De Eemlander, 1913-1942.

De Eemlander
1904-1912
Hiaat: mei - december 1909

Liberaal orgaan voor Amersfoort en omstreken, sinds 1908 . Verscheen aanvankelijk op woensdag en zaterdag, maar sinds september 1907 op dinsdag, donderdag en zaterdag. In maart 1908 werd het een dagblad. Voortgezet als Amersfoortsch Dagblad-De Eemlander 1913-1942.
Amersfoortsch Dagblad - De Eemlander
1913-1942
Hiaten:
juli 1935 - augustus 1936
januari - augustus 1937
januari 1938 - april 1940
september 1940 - 9 september 1941.
Laatste krant is van 28 februari 1942.
Blad voor Amersfoort en de regio. Opvolger van Amersfoortsch Dagblad, 1902-1912 en De Eemlander, 1904-1912.
De Kampbode
21 november 1915 - 25 augustus 1918
Wekelijkse krant voor Belgische vluchtelingen in de Amersfoortse kampen. Verscheen wekelijks op zondag.
Le Courrier, Journal des Internés
1916-1918
Hiaat: 10 september 1916 - 7 april 1918
Franstalige krant voor Belgische vluchtelingen in de Amersfoortse kampen. Verscheen wekelijks op zondag.
Dagblad voor Amersfoort
23 september 1946 - 15 mei 1964
Uitgave van Stichting Het Parool (1946-1947) en N.V. de Nieuwe Pers (1948-1964). Van 19 december 1945 t/m 21 september 1946 verschenen als Dagblad voor Amersfoort en de Veluwe.
Eemnesser Courant
1924
Verscheen wekelijks op dinsdag en vrijdag.
Leusder Krant
1970-1993
Verscheen aanvankelijk één keer, maar sinds 1980 twee keer per week.
Commercieel gebruik zonder toestemming van de auteursrechthebbende, BDUmedia B.V., is niet toegestaan. 
Soester Courant
1923-2005.
Verschijnt één keer per week.
Commercieel gebruik zonder toestemming van de auteursrechthebbende, BDUmedia B.V., is niet toegestaan.
De Soester
1921-1934 en 1938
Verscheen één keer per week.
Naast de genoemde kranten zijn in deze viewer ook de volgende bronnen opgenomen: Notulen B&W Soest, 1927-1941, 1952-1958
Notulen Raad Soest, 1927-1941, 1945, 1947-1948, 1959-2004