Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Onderzoeksgids Garde Nationale

In 1813 werden in heel Nederland alle mannen geboren tussen 1773 en 1792 ingeschreven als dienstplichtige. In Amersfoort ging het om bijna 900 mannen van wie, naast de naam, ook de geboorteplaats, geboorte- of doopdatum, burgerlijke staat, lengte, beroep, vermogen en eventuele lichamelijke gebreken werden genoteerd. Voor Eemnes en Hoogland ging het respectievelijk om 250 en 200 mannen. Loting zou vervolgens uitmaken wie daadwerkelijk zijn militaire dienstplicht moest vervullen. Degenen die ingeloot werden, konden overigens tegen betaling een plaatsvervanger of remplaçant aanstellen.

De registers van de Garde Nationale zijn te raadplegen via de index op onze website.

 Plaats  Opgenomen in index?  Inventarisnummer
 Amersfoort  Ja  Archieftoegang 0002.01 inv.nr. 2389
 Eemnes  Ja  Archieftoegang 1005 inv.nr. 1384
 Hoogland  Ja  Archieftoegang 0071 inv.nr. 908
 Soest  Nee  Archieftoegang 0902 inv.nr. 1022

N.B. Het register van Soest is wel via de website te raadplegen, maar is niet opgenomen in de index.