Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Onderzoeksgids Bestuurders van Amersfoort

Op onze website is een overzicht te vinden van de bestuurders van Amersfoort door de eeuwen heen. Dit overzicht is opgebouwd uit twee bestanden

1349-1579

Het eerste bestand beslaat de periode 1349-1579. Deze is samengesteld door Fred van Kan, oud-gemeentearchivaris van Amersfoort (1997-2006). Diverse bronnen zijn gebruikt om dit overzicht samen te stellen. De belangrijkste zijn de archieven van het Stadsbestuur, Armen de Poth, Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis en het Capittel van Sint Joris. Verder was de Stadsgeschiedenis geschreven door Abraham van Bemmel, uit 1760, van grote waarde.

1813-2006

Het tweede bestand beslaat de periode 1813-2006. Voor de oudste gegevens is onder andere uitgegaan van de publicatie van J.G. Smit, Het Gemeentebestuur van Amersfoort, 1851-1917. Dit bestand wordt nog steeds regelmatig aangevuld.

De index is op onze website te raadplegen onder het kopje bestuurders.
 
De bestanden met bestuurders kunnen voor genealogen een waardevolle bron vormen door de informatie die ze over voorouders geven. Zichtbaar is wanneer ze welke publieke functies bekleedden, met daarbij verwijzingen naar stukken waar dit terug te vinden is. Zo zien we in de zestiende eeuw raadslieden, schepenen en burgemeesters in de index, maar ook Pothbroeders en gasthuismeesters. 

Van wethouders in de meer recente geschiedenis worden bijvoorbeeld de portefeuilles waar zij over gingen aangegeven.