Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Onderzoeksgids Belastingkohieren

In het archief van het stadsbestuur van Amersfoort voor 1811 bevinden zich registers van diverse soorten belastingheffing. De stad inde belasting voor zichzelf, maar ook om af te dragen aan de Staten van Utrecht en de overkoepelende Staten.

Twee van deze heffingen waren de Liberale Giften en het Huisgeld. Van de Liberale Giften is een index gemaakt van 1747 en 1793. De index van het Huisgeld omvat de periode 1755-1805. Beide zijn op onze website te raadplegen onder het kopje belastingkohieren

De Liberale Giften van 1747 en 1793 waren zogenaamde vrije landsbelastingen, bedoeld om extra geld op te halen om de oorlog tegen Frankrijk te financieren (in 1747 tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog en in 1793 in strijd tegen de Franse Republikeinen). Het was een belasting van 2% op het vermogen, maar als ‘vrije’ belasting, mocht men ook meer geld afdragen. Dit register is per wijk en straat ingedeeld, waardoor zowel op adres als op persoonsnaam gezocht kan worden.

Het Huisgeld was een stedelijke belasting op het onroerend goed in de stad. In het register worden alle huizen per wijk en straat genoemd, met de respectieve eigenaren. Het register werd opgesteld in 1755 en bijgehouden tot 1805. Bij een eigenaarswisseling werden zowel de oude als de nieuwe eigenaar opgenomen in het register. In de index kan net als bij het register van de Liberale giften zowel op adres als op persoonsnaam gezocht worden.