Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Onderzoeksgids Akten van Indemniteit

In de achttiende en negentiende eeuw waren veel mensen afhankelijk van bedeling door met name diaconieën of armbesturen van de verschillende kerkelijke gemeenten en parochies. Deze bedeling bleef echter gereserveerd voor de inwoners van eigen stad of dorp. Vreemdelingen moesten daarom een bewijs overleggen van het bestuur of de diaconie van de plaats van herkomst; deze zouden dan de kosten voor eventuele steunverlening voor hun rekening nemen. Een dergelijk bewijs wordt een akte van indemniteit genoemd.

In vele archieven worden zowel de ontvangen als verstrekte akten van indemniteit bewaard. In de provincie Utrecht was dit sinds 1725 bij besluit van de Staten verplicht. Archief Eemland beschikt over de akten uit verschillende gemeenten in de regio Eemland.  

Voor genealogen zijn de akten van indemniteit een interessante bron, omdat hierin de plaats van herkomst of vertrek vermeld wordt, maar ook regelmatig namen van overige gezinsleden. Ook geven de akten natuurlijk enige informatie over de leefomstandigheden van de betreffende persoon. Als iemand niet afhankelijk was van steun, was een dergelijke akte niet nodig. In de database op onze website zijn zowel de ontvangen als verstrekte akten van indemniteit opgenomen.

Van de volgende gemeenten zijn indexen gemaakt van de akten van indemniteit:

Plaats Inkomende Personen Uitgaande Personen
Amersfoort 1726-1810 1726-1811
Baarn 1802  
De Vuursche 1751-1779  
Eemnes 1777-1807 1777-1810
Hoogland 1751-1810 1743-1806
Leusden 1739-1811 1721-1799
Stoutenburg 1725-1810 1777-1809
Woudenberg 1732-1797 1747-1794