Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

12 juni: Amersfoort is jarig!

Op 12 juni 1259 kreeg Amersfoort stadsrechten en daarmee een eigen bestuur. De oudst bewaard gebleven stadsrechtoorkonde is uit 1344. Het is een handgeschreven kopie van de originele oorkonde uit 1259. Daarin verleent de landsheer, de bisschop van Utrecht, stadsrechten aan Amersfoort.

Een stadsrechtenoorkonde was een belangrijk document dat ook voor de toekomst leesbaar moest zijn. Daarom werd het op perkament geschreven. Perkament is een duurzaam materiaal en blijft eeuwenlang goed. Stadsrechten werden niet van de een op andere dag verleend, maar waren in feite een officiele bekrachtiging van privileges, rechten en bevoegheden die de stad in de loop van de tijd had verworden. 

Kijk voor meer informatie in deze archieftoegang.

 

Schermafbeelding 2022 06 10 om 17.28.57

Detail van de kopie van de stadsrechtoorkonde uit 1344.