Opvragen bouwtekeningen en bouwdossiers van Amersfoortste panden

Archief Eemland beheert bouwdossiers van Amersfoort en Hoogland van 1856 tot en met 2011. Dit zijn dossiers achter verleende bouwvergunningen. Wilt u een bouwdossier opvragen? 

Stuur een e-mail aan archiefeemland@amersfoort.nl met de volgende gegevens:

 1. Straatnaam en huisnummer van het pand.
 2. Waar u naar op zoek bent, eventueel over welk deel van het pand of perceel (bijvoorbeeld: plattegronden, constructietekeningen, originele bouw/laatst vergunde toestand of een bepaald rapport).
 3. Reden van de aanvraag: welke bouwplannen heeft u?
 4. Een telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken in het geval van vragen.

Dossiers vanaf bouwjaar 2011 kunt u opvragen bij de afdeling Vergunningen van Gemeente Amersfoort.
Bouwtekeningen van monumenten in Amersfoort met (ver)bouwjaar tussen 1835 en 1985 zijn vrij te gebruiken en te downloaden op deze webpagina, scroll naar beneden. 

Vervolg van uw aanvraag

 • Houd rekening met een verwerkingstijd van vijf werkdagen voor uw aanvraag.
 • Bouwdossiers met vergunningsjaar van 1980 tot 2011 zijn gedigitaliseerd en kunnen wij per mail toesturen.
 • Bouwdossiers met vergunningsjaar tot 1980 zijn nog niet (geheel) digitaal. In dat geval zullen we u uitnodigen om een afspraak te maken zodat u het origineel kan inzien op onze studiezaal. Soms kunnen we uw vraag ook digitaal afhandelen. Neem bij bezoek een usb-stick mee zodat u eventele scans (indien de materiële staat scannen toelaat) gelijk digitaal heeft. Foto's maken mag uiteraard ook.
 • Let op: op documenten en tekeningen in bouwdossiers rust Auteursrecht. Daarom kunnen deze niet online getoond worden. Scans en kopieën zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. U mag deze niet zonder toestemming van de rechthebbende verveelvoudigen of publiceren.
 • Dienstverlening en beschikbaarstelling van bouwdossiers is kosteloos, zowel bij digitale als fysieke dienstverlening. Als het dossier niet digitaal beschikbaar is en wij voor u meer dan vijf scans maken, brengen we daarvoor kosten in rekening. Meer informatie staat op onze tarievenpagina.

Met dit formulier kunt u een aanvraag starten voor het inzien van een niet-openbaar bouwdossier van Gemeente Amersfoort

Voorwaarden en regels inzage niet-openbaar bouwdossier

Met het indienen van een aanvraag en vervolgens inzage, gelden de volgende voorwaarden:

 • Alleen de aanvrager krijgt inzage tot het bouwdossier;
 • De aanvrager zal de uit het bouwdossier verkregen gegevens slechts voor het vermelde doel gebruiken en overige gegevens niet aan derden meedelen;
 • De aanvrager vrijwaart Archief Eemland voor aanspraken van derden ter zake van alle schade die zij lijden ten gevolge van de raadpleging;
 • Voor publicatie van gegevens, ontleend aan dit bouwdossier is toestemming vereist van de gemeentearchivaris, aan wie vooraf de te publiceren passages worden voorgelegd;
 • Het op het aanvraagformulier vermelde onderzoek voldoet aan de criteria genoemd door de beheerder en/of artikel 24 Uitvoeringswet AVG;
 • Met het indienen van een verzoek gaat de aanvrager een vertrouwelijk traject in. Alles wat per mail, brief of telefonisch wordt doorgegeven door de medewerker van Archief Eemland mag slechts voor genoemd doel worden gebruikt.

Bouwdossiers en bouwtekeningen van omliggende gemeenten 

Hieronder staan bouwtekeningen van monumenten in Amersfoort met (ver)bouwjaar tussen 1835 en 1985. Deze zijn vrij te gebruiken.