Wilt u een of meerdere archiefstuk inzien? Veel is nog niet digitaal, tenzij een paperclip-symbool naast de beschrijving staat. U bent van harte welkom op onze publieksvloer om archiefstukken in te zien op afspraak. Geef hierbij alstublieft bij 'Stukken' het toegangsnummer (het dikgedrukte bovenaan de pagina) en het inventarisnummer aan. Tot op de 3e verdieping van het Eemhuis!

Wij beheren de archieven van Amersfoort en zeven andere gemeenten uit de regio Eemland. Dit zijn zowel de gemeentearchieven die volgens de Archiefwet bewaard moeten worden als ook archieven van particulieren, bedrijven en verenigingen uit deze gemeenten.

Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

beacon
21.908  notariële akten
sorteren op:
 
 
 
 
Notariële akte
13517 1857-10-02 Boedelscheiding: 02-10-1857 Js. de Louter AT 055j028 rep 3328.
Datering:
1857-10-02
Naam:
Comparanten:
- Smit, Reyertje (gehuwd met Van Zijl, Bart);
- Van Zijl, Bart (landbouwer te Stoutenburg) als gemachtigde van: Smit, Maria (te Nijkerk) (volmacht : 19-09-1857);
- Smit, Jan (landbouwer te Stoutenburg);
- Smit, Helmus (landbouwer te Stoutenburg);
- Smit, Hendrik (landbouwer te Leusden).
Akten:
Boedelscheiding: 02-10-1857 Js. de Louter AT 055j028 rep 3328.
Omschrijving:
Naast geld is er het volgende onroerend goed:
a. Boerenhofstede Nieuw Hondhorst te Stoutenburg aan de Straatweg, kad. C 11 t/m 22, 26 t/m 28 en zuidelijk deel van 23 en 24.
b. Daglonerswoning naast de boerderij, kad. C 25 + noordelijk deel van 23 en 24.
c. Land aan de turfmeent, gemeente Stoutenburg, van de Straatweg tot aan de Eemelaarscheweg, kad. B 553, 554, 555,257 t/m 272 + 230 bis.
d. Stuk veengrond en plaggenveld te Stoutenburg achter voorgaande perceel, kad. B 230 en 230 bis.

Verkregen:
a. en b.: door koop op 14-02-1820, not. Jan de Louter.
De gebouwen op perceel a. door koop op 26-05-1820, not. L. Hondius.
Een deel van perceel a. door koop op 17-02-1827, not. L. Hondius.
Huis op perceel b. door koop op 28-04-1847, not. de Louter.
De percelen c. en d. zijn langer dan 30 jaar in bezit.
Opmerkingen:
Hun ouders zijn Peter Smit en Maria Voskuilen, in leven echtelieden, wonend Stoutenburg.
De kinderen zijn elk voor 1/5 deel erfgenaam
Rol:
Genoemd
 
 
 
 
 
Notariële akte
7879 1669-10-26 - 1671-05-04 Testament: 02-05-1671 A. v. Brinckesteyn AT 015a001 folio 22 V (*);
Testament: 02-05-1671 A. v. Brinckesteyn AT 015a001 folio 24 (**)
(dinsdagavond 9 uur);
Testament: 04-05-1671 A. v. Brinckesteyn AT 015a001 folio 27 V (***) (donderdagavond 9 uur);
Testament: 26-10-1669 not. Cornelis van Dael;
Testament: 14-01-1671 A. v. Brinckesteyn AT 015a001
Datering:
1669-10-26 - 1671-05-04
Naam:
Graft, Elbert ("sieck van lichaam enz.", schilder, wonend Amersfoort)
Akten:
Testament: 02-05-1671 A. v. Brinckesteyn AT 015a001 folio 22 V (*);
Testament: 02-05-1671 A. v. Brinckesteyn AT 015a001 folio 24 (**)
(dinsdagavond 9 uur);
Testament: 04-05-1671 A. v. Brinckesteyn AT 015a001 folio 27 V (***) (donderdagavond 9 uur);
Testament: 26-10-1669 not. Cornelis van Dael;
Testament: 14-01-1671 A. v. Brinckesteyn AT 015a001
Omschrijving:
In de boedel zitten schilderijen door hemzelf geschilderd, met zijn naam gemerkt: E GRAFT.
Opmerkingen:
(*) Zij vermaken elkaar de lijftocht van hun bezit; secluderen de Weeskamer enz.
Getuigen, o.a. Matheus en Aert van der Maeth.

(**) Testament van Elbert:
Opene brieven van octroy van hem en zijn vrouw: 02-02-1667 Hove van Utrecht.
Erfgenamen:
- zijn dochter Aleyda Maria Graft, vrouw van Henrick Laurens Spuegel de Jonge;
- de kinderen van Aleyda;
- Peter Koelenburger, zijn broer.
Tot executeurs: Cornelis van der Nooth , wonend Amsterdam(bij weigering mr. Reynier Hooft van Huysduynen) en Matheus Dirck van der Maeth;
Secluderen de Weeskamer enz.

(***) Testament van Gijsberta:
Zij legateert aan de kinderen van haar dochter Aleyda Graft;
- aan Maria van Meer;
- aan Catharina Lamberts (haar dienstmaagd);
- aan de onmondige nagelaten zoon van haar overleden broer Simon van Oosterhof, genaamd Gerardus van Lanegom wonende Roermunde, ten huyze van Juffr. Anna Geertruyt Hoysters, wed. Broestinghe (?);
- aan de erfgenamen van haar vader of moeder's zijde uitgezonderd die in 't klooster zijn;
Tot momber over Gerardus van Lanegom: Elbert Graft, haar man, en Henrick Laurens Spiegel en Marthen van Delre.
Secludeert de Weeskamer.
Erfgenamen: Aleyda, Josina van Domselaer (of Dompselaer);
Anna Cornelis huysvrouw van Jan Dael;
kinderen van Anna Gerrits de Goyer (dochter van Elisabeth Simons, overleden te Amsterdam);
Albertina Moy, dochter van Aleyda van Dompselaer;
Floris Moy, zoon van Aleyda van Dompselaer;
kinderen van Aert van Dompselaer;
Jkhr. Willem van Ulft, genaamd Doornik;
kinderen van Anna Cornelis: Margriet, Cornelis, Gerrit, Gijsbert en Machteld van Dael en Huybert van Dael;
haar zuster Anna van Oosterhoff;
Tot executeurs: Mr. Reynier Hooft van Huysduynen, Marthen van Delre en Matheus Dirckszn. van der Maeth.

(N.B.: interessante testamenten.)
(zie ook recordnr. 7860 en 8405)
Echtgenoot:
Van Oosterhoff, Gijsberta
Rol:
Genoemd
 
 
 
 
 
Notariële akte
Js. de Louter rep 9068 03-04-1879 Testament
Datering:
03-04-1879
Notaris:
Js. de Louter
Plaatsingscode:
AT 055j074
Aktenummer:
rep 9068
Soort akte:
Testament
Samenvatting:
Testament in depot
Testateur:
Hendrik Croockewit jr.  
 
 
 
 
 
Notariële akte
Js. de Louter rep 8127 18-02-1876 Verkoop
Datering:
18-02-1876
Notaris:
Js. de Louter
Plaatsingscode:
AT 055j068
Aktenummer:
rep 8127
Soort akte:
Verkoop
Samenvatting:
Verkoop
Verkoper:
Willem Antonie Croockewit  
Koper:
Jan van Asperen  
Gerrit Cornelis Burgerhout  
Gerardus Hendrikus Johannes Lagerwey  
Objecten:
Strook grond