In ons online archievenoverzicht kunt u zien welke archieven bij ons aanwezig zijn. Wij beheren de archieven van Amersfoort en acht andere gemeenten uit de regio Eemland. Dit zijn niet uitsluitend de gemeentearchieven die volgens de Archiefwet bewaard moeten worden in een archiefbewaarplaats, maar ook archieven van particulieren uit deze gemeenten. Bekijk dit instructiefilmpje wanneer u stukken wil aanvragen. 
Uw zoekacties: Transportakten Amersfoort
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

21.380 akten van transport
sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Akte van transport1483-03-08 (septima post Oculi); tegoedschelding van recht en toezeggen van 1 oort van een postulaatgulden jaarlijkse rente uit een huis en hofstede gelegen buiten de Roeden Toren
Object:
tegoedschelding van recht en toezeggen van 1 oort van een postulaatgulden jaarlijkse rente uit een huis en hofstede gelegen buiten de Roeden Toren
Verkopende partij:
Lysbet, Gysbert Gosenzoen weduwe
Kopende partij:
Goesen van Kip en zijn vrouw Laen
Aktedatum:
1483-03-08 (septima post Oculi)
Opmerkingen:
101 verso 1483-03-08 Lysbet, Gysbert Gosenzoen weduwe, Scayck momber, scelt te goede Goesen van Kip ende Laen sijn wijff alsulc recht ende toeseggen als sij heft aen een oirt van 1 postel(aat) gulden jairlix sol. renten in den huyse en hofstede geleegen buten den Roeden Toren.
Bladzijdenummer:
101 verso
Toegangsnummer:
0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
Inventarisnummer:
436-1
Aktenummer:
[1]
 
 
 
 
 
Akte van transport1483-03-08 (septima post Oculi); belijding van 2½ gouden beyersgulden jaarlijkse rente uit haar deel van erf en goed geheten Stuepgens erve, gelegen in Die Birket; te betalen St. Peter in de Lente (22 feb.)
Object:
belijding van 2½ gouden beyersgulden jaarlijkse rente uit haar deel van erf en goed geheten Stuepgens erve, gelegen in Die Birket; te betalen St. Peter in de Lente (22 feb.)
Verkopende partij:
Jan Stuep en zijn vrouw Evert
Kopende partij:
Mergriet, Evert Janssoen weduwe
Aktedatum:
1483-03-08 (septima post Oculi)
Belendingen 1:
aan de ene zijde Wouter van Hagenou
Belendingen 2:
aan de andere zijde Peter Willemzoen en Evert Godenzoen
Opmerkingen:
101 verso 1483-03-08 Jan Stuep ende Evert sijn wijff belijden Mergriet, Evert Janssoen weduwe 2½ gouden Beyers gulden of die weerde etc., jairlix te renthen in hair deel van den erve ende goede gelegen in die Birket geheten Stuepgens erve, deen sijde Wauter van Hagenau, dander sijde Peter Willemz ende Evert Godenz, sol. Peter in den lenten (22 feb.) of uut te panden als voll verboden panden ende beleeden mede wairt sake dat Mergriet voirs. enige meer vesticheyt hierof begeerden dat sij dat doen sellen op haeren cost.
Bladzijdenummer:
101 verso
Toegangsnummer:
0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
Inventarisnummer:
436-1
Aktenummer:
[2]
 
 
 
 
 
Akte van transport1483-03-13 (quinta post Gregorii); tegoedschelding van de helft van een hof, onderdeeld, gelegen bij de OLV-toren op onze stadsgraft. Ook schelden zij tegoed een gang waar men door gaat vanaf de straat naar de genoemde hof.
Object:
tegoedschelding van de helft van een hof, onderdeeld, gelegen bij de OLV-toren op onze stadsgraft. Ook schelden zij tegoed een gang waar men door gaat vanaf de straat naar de genoemde hof.
Verkopende partij:
Brant Wulfgersoen en zijn vrouw Nelle en Jan Tymansoen en zijn vrouw Griet
Kopende partij:
Lysbet Herman Janszoen weduwe
Aktedatum:
1483-03-13 (quinta post Gregorii)
Belendingen 1:
aan de ene zijde Bruenis van Bloclant
Belendingen 2:
aan de andere zijde Jacop Gerytsoen erfgenamen
Opmerkingen:
101 verso 1483-03-13 quinta post Gregorii; die burgermeister publicus H. ende Ja. Brant Wulfgersoen ende Nelle sijn wijff, Jan Tymansoen ende Griet sijn wijff scelden te goede Lysbet Herman Janszoen weduwe de helff van enen hof onderdeylt geleegen bij Onsere Vrouwen-toren op onsere statgraft, dair aen deen sijde naestgelegen is Bruenis van Bloclant ende aen dander sijde Jacop Gerytsoen erfgenaemen mit voirweerde wairt zake dat Lysbet voirs. of horen erfgenaemen te eniger tijt hynder scade ofte gebreck cregen aen dese voirs. goetscheldynge dat sij dat altijt verhalen sullen [moegen] aen alsulc goet sij hebben. Deselve scelt te goede de selve alle recht ende toeseggen sij hebben moegen aen den ganck dair neven duergaet van die straet in den voirs. hof.
Bladzijdenummer:
101 verso
Toegangsnummer:
0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
Inventarisnummer:
436-1
Aktenummer:
[3]
 
 
 
 
 
Akte van transport1483-03-13; tegoedschelding van een half huis en hofstede, onderdeeld, gelegen in Den Bruedel,
Object:
tegoedschelding van een half huis en hofstede, onderdeeld, gelegen in Den Bruedel,
Verkopende partij:
Alyt, Gysbert Hermansoen weduwe
Kopende partij:
Cornelis Janzoen en zijn vrouw Mergriet
Aktedatum:
1483-03-13
Belendingen 1:
aan de ene zijde Geryt Voel
Belendingen 2:
aan de andere zijde Aernt Jansoen van Ubbelschoten
Opmerkingen:
101 verso 1483-03-13 Alyt Gysbert Hermansoen weduwe, Scayck momber, scelden te goede Cornelis Janzoen ende Mergriet sijn wijf de helft van den huse ende hofstede, onderdeylt gelegen in den Bruedel, deen sijde Geryt Voel, dander sijde Aernt Jansoen van Ubbelschoten [Wbelscoten].
Bladzijdenummer:
101 verso
Toegangsnummer:
0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
Inventarisnummer:
436-1
Aktenummer:
[4]
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS