Uw zoekacties: Gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoor...
x0099 Gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort, 1326-1983
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0099 Gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort, 1326-1983
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektermen: bunschoten
 
 
Beschrijving van het archief
Archiefvorming
Inhoud en structuur van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Verwant materiaal
Bijlagen
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Sint Pietersgasthuis
Lazarushuis
Bloklandsgasthuis
Documentatie
Regesten
Bijlagen
Aanvulling
Kenmerken
Datering:
1326-1983
Depotlocatie:
Amersfoort
Soort toegang:
Inventaris Het archief bevat stukken betreffende de organisatie, eigendommen en taken van de vier archiefvormers Het archief bevat papieren documenten, charters en kaarten
TE RAADPLEGEN IN:
Amersfoort
Internet:
Inleiding Pieters en Bloklandgasthuis.pdf
Auteur:
Ton Reichgelt
Openbaarheid:
Volledig
Omvang:
34,7 meter
Herkomst:
Bewaring
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Archief Eemland, Amersfoort. Toegang 0099 Gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort, 1326-1983
VERKORT:
NL-AmfAE 0099
Geografische namen:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
Gevonden archiefstukken
Bunschoten
220 Mense Reyners soen, schout, Gherijt Hovelinc, Ghijsbert Ghijsberts soen, Henric Crabbe, Goede Lamberts soen, Aelbert Volkens soen en Jan Roede Jans soen, schepenen van Bunschoten, oorkonden dat Gherijt Leeu heeft overgedragen aan Jacob Jans soen en Wouter Bertouts soen, namens het nieuwe gasthuis aan de Singel bij het Spui, al het land dat hij heeft in Gherijt Lewen lant te Velde en te Vene van de Wijde Dwarssloot die gegraven is van de bocht achter de oude kerk opstrekkend in oostelijke richting tot aan de Veenstraterweg en verder vanaf deze weg tot aan de Laak, aan de zuidzijde begrensd door het land dat van Goede Goedens soen was, aan de noordzijde door het land dat van Goede Vinkens soen was; Jacob en Wouter verklaren namens de gasthuismeesters ieder jaar aan het gasthuis te Bunschoten te schenken 2 goede gouden Keurvorster Rijnse guldens aan droge turf ten behoeve van de armen in het gasthuis; wanneer er geen armen in zijn gehuisvest dan zullen de 2 guldens gaan naar de kerk in Bunschoten voor wijn en brood voor de mis; de gasthuismeesters beloven ieder jaar te geven: met Pasen aan de zieken en de moeder en de maagden gezamenlijk twee vette lammeren van 1 Rijnse gulden en ieder afzonderlijk een pint Rijnwijn en een corspet waarvan men er twaalf kopen kan voor een Bourgondische stuiver en de moeder en de maagden een paar schalotsen en een paar schoenen van schapenleer; met Pinksterdag, O.L. Vrouwen Hemelvaart en met Kerstmis iedereen een pint Rijnwijn, een corspet en een kwart gebraden hoen, elk hoen ter waarde van een stuiver voors; de moeder en de maagden gezamenlijk met Vastenavond twee kwarten wijn en twee stuivers aan eieren en twee stuivers aan boter en meel; mochten de gasthuismeesters hierin verzuimen, zonder dat er oorlog is, dan vervallen alle opbrengsten van de genoemde landen aan de kerkmeesters van Bunschoten die het voor het gasthuis of de kerk besteden zullen. Met zegels van de oorkonders
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS