Wilt u een of meerdere archiefstuk inzien? Veel is nog niet digitaal, tenzij een paperclip-symbool naast de beschrijving staat. U bent van harte welkom op onze publieksvloer om archiefstukken in te zien op afspraak. Geef hierbij alstublieft bij 'Stukken' het toegangsnummer (het dikgedrukte bovenaan de pagina) en het inventarisnummer aan. Tot op de 3e verdieping van het Eemhuis!

Wij beheren de archieven van Amersfoort en zeven andere gemeenten uit de regio Eemland. Dit zijn zowel de gemeentearchieven die volgens de Archiefwet bewaard moeten worden als ook archieven van particulieren, bedrijven en verenigingen uit deze gemeenten.

Uw zoekacties: Dienst Publieke Werken te Baarn, 1922-1990

0452 Dienst Publieke Werken te Baarn, 1922-1990

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
1. Ter inleiding en verantwoording
0452 Dienst Publieke Werken te Baarn, 1922-1990
1.
Ter inleiding en verantwoording
Bij bewerking van het archief van de secretarie van de gemeente Baarn werd ook een deel van het archief van de Dienst Publieke Werken aangetroffen. Het gaat om dossiers die zijn gevriesdroogd na waterschade te hebben opgelopen, en na deze behandeling waarschijnlijk in het secretarie-archief verzeild zijn geraakt.
Het betreft voornamelijk dossiers inzake bouwrijp maken, aanleggen van straten en rioleringen in diverse plangebieden, en enkele dossiers inzake bestemmingsplannen.
De dossiers zijn geschoond door vergelijking met de dossiers inzake dezelfde zaken in het secretarie-archief. Dubbelen (met name bestekken en tekeningen), en ter kennisname bij Publieke Werken ingekomen afschriften van correspondentie van College van B&W met derden zijn voor vernietiging voorgedragen, daar deze stukken, indien van blijvend historisch belang, in het secretarie-archief worden bewaard.
De te bewaren dossiers zijn in deze aparte, voorlopige dossierinventaris opgenomen, in afwachting van de overbrenging naar de archiefbewaarplaats van de rest van het archief van de Dienst Publieke Werken. Dit bevindt zich op dit moment nog in de gemeente Baarn.
De totale omvang van het te bewerken archief bedroeg ca. 5 m1. De omvang van het archief na bewerking bedraagt 2 m1 (44 inventarisnummers).
Selectie heeft plaatsgevonden volgens de Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden in archieven van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, dagtekende van na 1850, vastgesteld door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Binnenlandse Zaken dd. 24 augustus 1983, en met toepassing van door de gemeente Baarn gegeven aanwijzingen.
De stukken die voor vernietiging in aanmerking kwamen, werden vermeld op een lijst en ter beoordeling toegezonden aan de gemeente Baarn en de archiefdienst Eemland. Na vaststelling van deze lijsten zijn betreffende stukken vernietigd.
A.J. Mulder.
Van Lee & Van Everdingen.
Vlaardingen, october 2006.
In 2020 is een aanvulling op dit archief opgenomen. Deze aanvulling is geïnventariseerd door een medewerker van de Gemeente Baarn.
Het blok bevat de periode 1922-1990. De omvang is ... meter.

Kenmerken

Datering:
1922-1990
Soort toegang:
dossier-inventaris
Depotlocatie:
Amersfoort
Auteur:
A. Mulder
Openbaarheid:
volledig
Omvang:
9 meter
Herkomst:
wet
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Archief Eemland, Amersfoort. Toegang 0452 Dienst Publieke Werken te Baarn, 1922-1990
VERKORT:
NL-AmfAE 0452
Geografische namen:
Categorie:
Archiefvormer(s):