Wilt u een of meerdere archiefstuk inzien? Veel is nog niet digitaal, tenzij een paperclip-symbool naast de beschrijving staat. U bent van harte welkom op onze publieksvloer om archiefstukken in te zien op afspraak. Geef hierbij alstublieft bij 'Stukken' het toegangsnummer (het dikgedrukte bovenaan de pagina) en het inventarisnummer aan. Tot op de 3e verdieping van het Eemhuis!

Wij beheren de archieven van Amersfoort en zeven andere gemeenten uit de regio Eemland. Dit zijn zowel de gemeentearchieven die volgens de Archiefwet bewaard moeten worden als ook archieven van particulieren, bedrijven en verenigingen uit deze gemeenten.

Uw zoekacties: Inlevingscollectie 20e eeuw, 1940-2001

0252 Inlevingscollectie 20e eeuw, 1940-2001

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
1. Inleiding
De collectie, ontdaan van metalen elementen, zit in ongeveer 100 archiefdozen (zgn. Amsterdammers), voorzien van een etiket met daarop de naam van de collectie ('Inlevingscollectie 20e eeuw") en de nummers van de omslagen die erin zitten.
Elke Doos bevat één of meer zuurvrije omslagen, elk met een vel A4 met
- Een korte omschrijving van de inhoud. ("Aard van de stukken")
- Een toelichting wat mijn gedachten zijn geweest over het mogelijke belang van de inhoud voor een latere historicus. ("Toelichting")
Deze A4-tjes heb ik gebundeld en voorzien van een inleiding. Op die manier kan een onderzoeker gemakkelijk nagaan of de collectie iets voor hem is, en zo ja, welke dozen hij zal opvragen.
1.1. Ontstaan van de collectie
0252 Inlevingscollectie 20e eeuw, 1940-2001
1. Inleiding
1.1.
Ontstaan van de collectie
De gedachte achter deze collectie is geleidelijk gegroeid.
In de jaren tachtig begon het ermee, dat ik dingen die een ander in de prullenmand zou gooien, ging bewaren. Mijn beweegredenen formuleerde ik toen als volgt:
Voor geschiedschrijvers in de toekomst zal het moeilijk zijn, zich een enigszins uitgebalanceerd beeld te vormen van de twintigste eeuw. Vooral de cultuurhistorici, en met name diegenen die de 'verandering der zeden' (mentaliteitsgeschiedenis) bestuderen (waarvan deze eeuw zulke ingrijpende voorbeelden te zien geeft) zullen het moeilijk hebben. Niet door gebrek aan bronnen (eerder integendeel), maar door de onevenwichtigheid ervan. Historici zullen overstelpt zijn met bepaalde bronnen zoals literatuur, overheidsregelingen, officiële notulen, persberichten, e.d. Daarentegen zullen andere bronnen schaars zijn, zoals bepaalde bedrijfsarchiefgegevens. Zo zal er ook gebrek zijn aan gegevens over het meest gewone dagelijkse leven. Toch zal het scheppen van een beeld van dat leven nodig zijn om voor een latere-eeuwer de mens van de 20e eeuw te laten herleven. Weliswaar zullen daarvoor ook wel bronnen beschikbaar zijn zoals contemporaine romans, film- en fotomateriaal, allerlei gebruik svoorwerpen en dergelijke, maar toch zullen veel zaken moeilijk te achterhalen zijn, eenvoudig omdat ze door hun gewoonheid voortdurend niet werden vermeld en werden weggegooid. En juist die dingen kunnen helpen zich te verplaatsen in het verleden.
Het ging aanvankelijk om dingen zoals verpakkingen, entreekaartjes, treinkaartjes, kassabonnen, reclames, verkiezingsfolders, programma's van uitgaansavonden, telefoonnota's, bedelbrieven, brochures, folders, allerlei losse tijdschriftnummers, etc. etc. etc. (Een mens krijgt wat papier binnen in een jaar!).
In mijn pensioentijd (ruwweg de jaren negentig) ging ik vervolgens mijn archief opruimen.
Ik ben altijd zeer bewaarderig geweest vanaf het moment dat ons huis totaal in vlammen opging door het bombardement op Rotterdam van 14 Mei 1940. Het hinderde mij dat ik van de eerste twaalf jaar van mijn leven geen enkel tastbaar souvenir had.
Bij dit opruimen kwam ik allerlei zaken uit de periode na 1940 tegen. Uit mijn gymnasiumtijd (de oorlogsjaren). Uit mijn studentenjaren (de koudeoorlogsperiode). Uit mijn beroepsloopbaan (leraar, vakdidakticus, leerplanontwikkelaar). Uit mijn functies in het verenigingsleven. Uit mijn kerkelijke activiteiten, etc. Veel gooide ik weg, maar veel bewaarde ik verder.
In de eerste pensioenjaren maakte ik ook veel plakboeken over mijn leven en over familieleden. Voor mijn kinderen en kleinkinderen, dacht ik aanvankelijk. Maar ik ging steeds meer beseffen dat al die banden en plakboeken voor mijn kinderen en kleinkinderen weinig interessant zouden zijn als ze niet toevallig geschiedenis gingen studeren. Opa was leraar, economie, en hij schreef een HAVO-leerboek, en het boek 'Vier eeuwen Moret in Nederland'. Hij had een grote algemene belangstelling. En hij speelde graag met ons. Dat zal voor hen misschien al voldoende zijn.
Ik schreef gedurende mijn hele leven ook veel op. Ik kwam overpeinzingen tegen die ware tijdsdocumenten bleken. Andere die misschien een inspiratiebron zouden kunnen zijn. Sommige bevatten ook ideeën waarvan ik dacht: ik kom er niet meer aan toe, maar een jongere misschien..........
Zo groeide gaandeweg het idee om een goed geordende verzameling op te bouwen voor latere historisch geïnteresseerden. Het oorspronkelijke idee 'prullenmand 20e eeuw' is daarmee verdwenen, al heb ik nog wel enkele dozen van die aard opgenomen.

Kenmerken

Datering:
1940-2001
TE RAADPLEGEN IN:
Amersfoort
Soort toegang:
plaatsingslijst
Openbaarheid:
volledig
Omvang:
11,2 meter
Herkomst:
bewaring
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Archief Eemland, Amersfoort. Toegang 0252 Inlevingscollectie 20e eeuw, 1940-2001
VERKORT:
NL-AmfAE 0252
Geografische namen:
Archiefvormer(s):