Uw zoekacties: Gemeenten Hoogland en Duist, De Haar en Zevenhuizen, 1644-1983
x0071 Gemeenten Hoogland en Duist, De Haar en Zevenhuizen, 1644-1983
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0071 Gemeenten Hoogland en Duist, De Haar en Zevenhuizen, 1644-1983
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Beschrijving van het archief
Archiefvorming
Inhoud en structuur van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Verwant materiaal
Bijlagen
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
2.2. Archief van de gemeente Hoogland, 1811-1973(1983)
2.2.1. Stukken van algemene aard
2.2.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.2.01. Grondgebied en wapen
2.2.2.02. Opheffing
2.2.2.03. Bestuursinrichting
2.2.2.04. Personeel
2.2.2.05. Verkiezingen
2.2.2.06. Archief
2.2.2.09. Financien
2.2.2.10. Belastingen
2.2.2.11. Openbare orde
2.2.2.12. Openbare zedelijkheid
2.2.2.13. Openbare gezondheid
2.2.2.13.01. Gezondheidszorg
2.2.2.13.05. Milieuzorg
2.2.2.13.08. Voedselvoorziening
2.2.2.13.09. Ruimtelijke ordening
2.2.2.13.10. Volkshuisvesting
De gemeente Hoogland kende sinds 1950 een adresaanduiding in de zin van een straatnaam met een huisnummer. Voor die tijd was er sprake van een wijkaanduiding met een individueel volgnummer. Sinds de invoering van dat systeem in 1851 veranderden die aanduidingen regelmatig en hoewel er een concordans bewaard is gebleven van de hernummering in 1950 bleek het ondoenlijk de oudere wijknummers te herleiden naar een huidige adres-aanduiding. Verder was een groot deel van de bouwtekeningen daterend na 1950 in een eerder stadium (waarschijnlijk kort na 1 januari 1974) overgenomen door de toenmalige Dienst Gemeentewerken van de gemeente Amersfoort en daar van een nieuw 'Amersfoorts' nummer voorzien. Daarom zijn in deze inventaris slechts de bouwzaken opgenomen die dateren van vóór 1951. De resterende en in het archief aangetroffen bouwtekeningen over de periode 1951-1974 werden van een 'Amersfoorts' nummer voorzien en bij de eerder overgebrachte bouwtekeningen over die periode in het archief van de afdeling Bouwen en Wonen gevoegd. Bijlagen III en IV van deze inventaris vormen een nadere ingang op de bouwtekeningen. Bijlage III geeft een chronologische opsomming van de bouwzaken over de periode 1892-1936 en vermeldt de naam van de aanvrager, de aard van het bouwwerk en het jaartal van aanvrage en, indien bekend, de kadastrale sectie en het adres. Voor bijzonderheden omtrent de bouwzaken die dateren na 1936 kunnen de registers worden geraadpleegd die de gemeente sinds 1937 heeft bijgehouden. Bijlage IV is een uitwerking van de concordans die werd opgemaakt naar aanleiding van de adreswijziging in 1950 en waarin ook latere adreswijzigingen zijn verwerkt. Dit maakt het in vele gevallen mogelijk de adresaanduiding van een oude bouwzaak te herleiden naar een bestaand adres.
720-762 Bouwvergunningen, 1892-1950.
720 1892-1910.
0071 Gemeenten Hoogland en Duist, De Haar en Zevenhuizen, 1644-1983
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
2.2. Archief van de gemeente Hoogland, 1811-1973(1983)
2.2.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.2.13. Openbare gezondheid
2.2.2.13.10. Volkshuisvesting

720-762 Bouwvergunningen, 1892-1950.
720 1892-1910.
Nadere toegang:
2.2.2.14. Verkeer en vervoer
2.2.2.15. Economische zaken
2.2.2.16. Arbeid
2.2.2.17. Sociale zaken
2.2.2.18. Onderwijs
2.2.2.19. Kultuur en recreatie
2.2.2.20. Militaire zaken
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1644-1983
Inventaristitel:
D.C.W. Steenbeek, Inventaris van de archieven van de voormalige gemeenten Hoogland en Duist, de Haar en Zevenhuizen, 1644-1973 (1983). (Amersfoort, 1993)
Soort toegang:
inventaris
Depotlocatie:
Amersfoort
Auteur:
Dirk Steenbeek
Openbaarheid:
Openbaarheid beperkt voor enkele inv.nrs.
Omvang:
46,5 meter
Herkomst:
Wet
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Archief Eemland, Amersfoort. Toegang 0071 Gemeenten Hoogland en Duist, De Haar en Zevenhuizen, 1644-1983
VERKORT:
NL-AmfAE 0071
Geografische namen:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS