Uw zoekacties: Stadsbestuur Amersfoort, 1300-1810
x0001.01 Stadsbestuur Amersfoort, 1300-1810
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0001.01 Stadsbestuur Amersfoort, 1300-1810
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Beschrijving van het archief
Archiefvorming
Inhoud en structuur van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Verwant materiaal
Bijlagen
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
3. Bijlagen
4. Concordans charters
5. Concordans
6. Regesten
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
425 Weyndelmoet, weduwe van Willem van Ravenzwade Hermenszoen en Gosen van Ravenzwade Hermenszoen oorkonden ten overstaan van hun gemene magen en vrienden Gherijt van Wijck, Gherijt van Wijck Floriszoen, Gherijt van Hemert, Willem vander Warde Dircxzoen, Ott van Lewen en Alert Loeff, dat een rechte maagscheiding tussen beiden tot stand is gekomen waarbij Weyndelmoet ontvangt:
1. een akker land van 2 morgen onder Wijff dijcxvelt, aan de bovenzijde begrensd door het land van de heer van Egmond, aan de benedenzijde door dat van Willem Gherit Vrientszoen;
2. een akker land van 7 hond in de maalschap van Ravenzwade, strekkend van de Hoghe Hoff tot aan de maat, aan de bovenzijde begrensd door het land van de kinderen van Heinric van Hoeft, aan de benedenzijde door dat van Weyndelmoet en Gosen voornoemd en
3. de rechte helft van de Hoghe Hoff en de Leghe Hoff, gelegen bij het land van de kinderen van Hermen van Varsten, en waarbij Gosen ontvangt:
1. een halve akker land, die heeft behoord aan wijlen Willem Jan Vrientszoen, in de maalschap van Rijswijck, strekkend met de bandijk tot aan de poldergracht, aan de bovenzijde begrensd door het land van Ott van Lewen, aan de benedenzijde door dat van Gherijt Donys van Lewen Dirxzoen;
2. twee hofsteden aldaar, met opstallen, groot ongeveer 4 morgen land, strekkend van de Wijff dijck tot aan de Gress camp, aan de bovenzijde begrensd door het land van Rijqwijn Gosenzoen, aan de bedenzijde door dat van Willem van Hemert, behoudens de lijftocht van zijn moeye Weyndelmoet voornoemd aan de benedenste hofstede en
3. de rechte helft van de Hoghe Hoff en de Leghe Hoff voornoemd; terwijl zij alle gelden delen die men aan de boedel nog verschuldigd is. Oorspr.; met de zegels van de oorkonders gevolgd door die van de getuigen; het eerste, derde en zevende verloren.
495 Meuse Reyners soen, schout, en Herman Jacobs soen, Ricout Jacobs soen, Goede Lamberts soen, Zeger Ricouts soen, Roetert Willams soen en Willam Goeden soen, schepenen van Bunschoten, oorkonden dat Claes Willam Colijns soens soen opgedragen heeft aan Jonge Jan Roode Jans soen en Griete zijn schoonmoeder, weduwe van Wouter Peters soen, de eigendom van al zijn grond te Veen dat hij samen met zijn vrouw Griet bezit, dat wil zeggen de helft van alle grond die eigendom was van Jacob Wouters soen, van de burgwal oostwaarts tot aan de Laak, binnen de Nieuweweg aan de zuidzijde begrensd door Reyner Ghijsberts soen en aan de noordzijde Herman Jacobs soen en Weghe? Henrics soen en aan de andere kant van de Nieuweweg aan de zuidzijde Herman Coptgens soen en aan de nordzijde Gherijt Lodichs soen;
verder aan de andere kant van de Nieuweweg Mathijstgens acker, aan zuidzijde begrensd door Gherijt Lodichs soen en aan de noordzijde Gherijt Foyke;
verder de helft van een huis en hofstede binnen de stad dat van Jacob Wouters soen was, aan de zuidzijde begrensd door Henric Spronc en aan de noordzijde door de openbare straat.. Oorspr.; met de zegels van de oorkonders.
0001.01 Stadsbestuur Amersfoort, 1300-1810
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
6. Regesten
495 Meuse Reyners soen, schout, en Herman Jacobs soen, Ricout Jacobs soen, Goede Lamberts soen, Zeger Ricouts soen, Roetert Willams soen en Willam Goeden soen, schepenen van Bunschoten, oorkonden dat Claes Willam Colijns soens soen opgedragen heeft aan Jonge Jan Roode Jans soen en Griete zijn schoonmoeder, weduwe van Wouter Peters soen, de eigendom van al zijn grond te Veen dat hij samen met zijn vrouw Griet bezit, dat wil zeggen de helft van alle grond die eigendom was van Jacob Wouters soen, van de burgwal oostwaarts tot aan de Laak, binnen de Nieuweweg aan de zuidzijde begrensd door Reyner Ghijsberts soen en aan de noordzijde Herman Jacobs soen en Weghe? Henrics soen en aan de andere kant van de Nieuweweg aan de zuidzijde Herman Coptgens soen en aan de nordzijde Gherijt Lodichs soen;
verder aan de andere kant van de Nieuweweg Mathijstgens acker, aan zuidzijde begrensd door Gherijt Lodichs soen en aan de noordzijde Gherijt Foyke;
verder de helft van een huis en hofstede binnen de stad dat van Jacob Wouters soen was, aan de zuidzijde begrensd door Henric Spronc en aan de noordzijde door de openbare straat.. Oorspr.; met de zegels van de oorkonders.
Datering:
1468 Mei 12 op sinte Pancraes dach
tevens:
3918-117
Zie ook
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
Records 601 t/m 700
Records 701 t/m 738
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1300-1810
Inventaristitel:
A.F.M. Reichgelt, Inventaris van de archieven van het Stadsbestuur van Amersfoort, 1300-1810. (Amersfoort, 2003), inv. nrs. 1-2269
Soort toegang:
Inventaris
Depotlocatie:
Amersfoort
Auteur:
Ton Reichgelt
Openbaarheid:
Volledig
Omvang:
92 meter en 54 meter charters: 125,5 m
Herkomst:
Wet
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Archief Eemland, Amersfoort. Toegang 0001.01 Stadsbestuur Amersfoort, 1300-1810
VERKORT:
NL-AmfAE 0001.01
Geografische namen:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS