In ons online archievenoverzicht kunt u zien welke archieven bij ons aanwezig zijn. Wij beheren de archieven van Amersfoort en acht andere gemeenten uit de regio Eemland. Dit zijn niet uitsluitend de gemeentearchieven die volgens de Archiefwet bewaard moeten worden in een archiefbewaarplaats, maar ook archieven van particulieren uit deze gemeenten. Bekijk dit instructiefilmpje wanneer u stukken wil aanvragen. 
Uw zoekacties: Gemeentebestuur Amersfoort, 1975-1990

0825 Gemeentebestuur Amersfoort, 1975-1990

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: 6554
beacon
 
 
Inleiding; Verantwoording van de bewerking van het archief van de gemeente Amersfoort
De begincesuur van het archief houdt verband met de bewerking van het archief uit de periode, 1946-1974 (zie ook de verantwoording van de bewerking in de inventaris van het archief uit deze periode). Het eindjaar houdt verband met de reorganisatie van het bestuurlijk- en ambtelijk apparaat en de daarbijhorende invoering van het zogenoemde 'Bestuursdienst-Vakdiensten-model' in september, 1990. Bij de bewerking kon geen gebruik worden gemaakt van bestaande dossierinventarissen. De dossiers zijn geordend volgend de Basisarchiefcode, uitgave, 1979, 6e druk, en daarbinnen is zoveel mogelijk een logische structuur gehanteerd. In de inhoudsopgave zijn in overleg niet alle voorkomende codes uit deze Basisarchiefcode opgenomen, maar slechts de hoofdcodes en veelvoorkomende codes. De te bewaren stukken van het Projectbureau en het Bureau Onderzoek en Statistiek (BOS) en uit de ordners en de verzameling losse stukken zijn voor zover mogelijk in de bestaande dossiers tussengevoegd, of er zijn nieuwe dossiers van gevormd. In de mappen zijn de archiefstukken zoveel mogelijk chronologisch geordend, waarbij doorgaans het oudste stuk bovenop ligt en het jongste onderaan. Als uitgangspunt voor de beschrijving zijn de volgende elementen gehanteerd:
- uniek inventarisnummer;
- inhoud;
- datering;
- ontwikkelingsstadium;
- annotatie.
De inhoud van de beschrijving is zo beknopt mogelijk weergegeven als nodig is voor toegankelijkheid, ordening en exclusiviteit van de beschrijvingen onderling. Daarbij zijn de oorspronkelijk aanduidingen op de dossiermappen en ordners zoveel mogelijk aangehouden en eventueel aangevuld met beschrijvingselementen. Aangezien het hier een dossierinventaris betreft is er wel sprake van een uniek inventarisnummer, maar niet van een doorlopende nummering in de inventaris.
De in deze dossierinventaris opgenomen beschrijvingen van archiefbescheiden hebben betrekking op circa 176,5 strekkende meter archief. Circa 225 strekkende meter archief is voor directe vernietiging voorgedragen en 33 strekkende meter voor vernietiging op termijn. Het vernietingspercentage ligt derhalve rond de 60. Bij de selectie is gebruikt gemaakt van de 'Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeente-archieven', met als hulpmiddel de 'Leidraad vor de selectie op vernietiging van archiefbescheiden van gemeentelijke organen' van de Brabantse Archief Selectie Commissie (BASC), uitgave september, 1987. Selectie vond in principe plaats op map- of dossierniveau. Ook is er nog ca. 7 strekkende meter archief om diverse redenen retour gegaan naar Amersfoort (buiten cesuur, dubbele jaarverslagen van diensten ter vergelijking met of aanvulling op de dienstarchieven en vreemd archief). De verzameling hinderwetvergunningen is na overleg buiten de bewerking gelaten. De bestemmingsplannen bevinden zich in het dynamisch archief en zullen, nadat er een nieuw bestemmingsplan gemaakt is voor het betreffende gebied, toegevoegd worden aan de serie.
De archiefbescheiden verkeren in goede materiële staat. Plastic mappen, kartonnen omslagen, ordners, ijzerwerk en oude archiefdozen werden verwijderd en vervangen door zuurvrije omslagen en nieuwe archiefdozen.
De dossiers betreffende het aanvragen en toekennen van koninklijke onderscheidingen zijn na 75 jaar openbaar. Dit betreft de inv.nrs. 1972-1989 en 4460-4467.
De personeelsdossiers zijn openbaar 110 jaar na geboortedatum. Dit betreft de inv.nrs. 1390, 6544-6586.
In het kader van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG zijn de inventarisnummers die bijzondere persoonsgegevens bevatten beperkt openbaar tot 110 jaar na opmaak van het desbetreffende inventarisnummer

Kenmerken

Datering:
1975-1990
Depotlocatie:
Amersfoort
Soort toegang:
Inventaris
Openbaarheid:
Volledig op enkele uitzonderingen na.
Omvang:
176,2 m
Herkomst:
Wet
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Archief Eemland, Amersfoort. Toegang 0825 Gemeentebestuur Amersfoort, 1975-1990
VERKORT:
NL-AmfAE 0825