In ons online archievenoverzicht kunt u zien welke archieven bij ons aanwezig zijn. Wij beheren de archieven van Amersfoort en acht andere gemeenten uit de regio Eemland. Dit zijn zowel de gemeentearchieven die volgens de Archiefwet bewaard moeten worden als ook archieven van particulieren, bedrijven en verenigingen uit deze gemeenten.

Uw zoekacties: AV Triathlon te Amersfoort, 1984-2005

0378 AV Triathlon te Amersfoort, 1984-2005

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
Atletiekvereniging Triathlon werd op 24 december 1984 opgericht. Dit is de datum van de oprichtingsakte, die zich in het archief bevindt en waarin onder andere de doelstelling van de vereniging werd vastgelegd: “het doen beoefenen en het bevorderen van de atletieksport, in welke verschijningsvorm dan ook, als doel op zich en als basis voor andere sporten waaronder wielrennen en zwemmen”. De Atletiekvereniging Triathlon, die te Amersfoort werd opgericht, ontstond door een afsplitsing van Atletiekvereniging Altis. De reden hiervan was dat binnen Altis, eveneens in Amersfoort gevestigd, onvrede was ontstaan: “in Altis bestaat nog steeds een cultuur die gericht is op primair het wedstrijdgebeuren. Voor de rekreatieve sportbeleving is weliswaar plaats gemaakt, maar het is duidelijk bijzaak”, zo werd het in de vergadering van 4 november 1984 verwoord door de groep sporters vanwaaruit het initiatief ontstond voor de oprichting van een nieuwe atletiekvereniging.
De nieuwe vereniging “A.V. Triathlon” sloot duidelijk aan bij een behoefte: het ledental bedroeg een jaar later, eind december 1985 al meer dan 200 leden; bij het lustrum in 1989 werd een lustrumfoto van alle 500 clubleden gemaakt; in 2005 was het ledental naar 1034 gestegen. Voor de trainingen kon Atletiekvereniging Triathlon gebruik maken van de atletiekbaan aan de Schothorsterlaan. In 1990 verwierf de vereniging een eigen clubgebouw in het bosgebied Birkhoven, waarbij een nieuwe was- en kleedgelegenheid werd gebouwd. Sedert 2001 is het wandelen als discipline toegevoegd aan de sportbeoefening, wat mede een impuls gaf aan de groei van het ledenaantal.

Het archief is in 2010 door het bestuur van de vereniging in bewaring gegeven. Er is een overeenkomst van Opneming en Bewaring van 6 april 2010, getekend door de voorzitter van de vereniging, Lex Borghans. Het archief vormt een goede aanvulling op het Jubileumboek, dat in 2009 werd uitgebracht ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan (plaatsingscode 5890). Dat het jubileum de aanleiding heeft gegeven tot de vorming van dit archief lijkt aannemelijk: in het jubileumboek wordt aangegeven dat een archiefwerkgroep werd gestart die de zorg droeg voor de vorming van het verenigingsarchief, dat tot die tijd ontbrak.
In 2017 is een aanvulling ontvangen op het archief. De overeenkomst van in bewaringneming is omgezet in een schenkingsovereenkomst

Kenmerken

Datering:
1984-2005
TE RAADPLEGEN IN:
Amersfoort
Soort toegang:
Plaatsingslijst
Openbaarheid:
Beperkt voor stukken jonger dan 10 jaar
Omvang:
0,5 meter
Herkomst:
Schenking
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Archief Eemland, Amersfoort. Toegang 0378 AV Triathlon te Amersfoort, 1984-2005
VERKORT:
NL-AmfAE 0378
Categorie:
Archiefvormer(s):
Gevonden archiefstukken