In ons online archievenoverzicht kunt u zien welke archieven bij ons aanwezig zijn. Wij beheren de archieven van Amersfoort en acht andere gemeenten uit de regio Eemland. Dit zijn niet uitsluitend de gemeentearchieven die volgens de Archiefwet bewaard moeten worden in een archiefbewaarplaats, maar ook archieven van particulieren uit deze gemeenten. Bekijk dit instructiefilmpje wanneer u stukken wil aanvragen. 
Uw zoekacties: Transportakten Amersfoort
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

21.380 akten van transport
sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 2
 
 
Akte van transport1483-03-13; uit al hun goed behalve uit het huis en hofstede in Den Hage
Aktedatum:
1483-03-13
Leningnemer:
Cornelis Janzoen en zijn vrouw Mergriet
Leninggever:
Alyt, Gysbert Hermansoen weduwe
Lening:
belijding van een jaarlijkse lijfrente van 6 lichte guldens te betalen jaarlijks in mei zolang zij leeft
Onderpand:
uit al hun goed behalve uit het huis en hofstede in Den Hage
Belendingen 1:
geen belendingen
Opmerkingen:
101 verso 1483-03-13 Cornelis ende Mergriet voirgenoemt belyden Alyt voirs. 6 lichte guldens jairlix te renthen tot horen lyve toe gaende uut alsulc goet sij hebben ende namaels vercrygen moegen uutgesceyden dat huys mitter hofstede sij liggende hebben in den Hage te betalen jairlix dese voirs. renthen tot mey ende also voirt jairlix solange sij leeft.
Bladzijdenummer:
101 verso
Toegangsnummer:
0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
Inventarisnummer:
436-1
Aktenummer:
[5]
 
 
 
 
 
Akte van transport1483-03-18 (tertia post Geertrudis); tegoedschelding van eenderde deel van een huis en huur van de hof en hofstede gelegen in Den Hage. Item nog een huis en hofstede gelegen in Den Hage ...*
Object:
tegoedschelding van eenderde deel van een huis en huur van de hof en hofstede gelegen in Den Hage. Item nog een huis en hofstede gelegen in Den Hage ...*
Verkopende partij:
Pilgrom van Burgsteden en zijn vrouw Armgart
Kopende partij:
Goirt Diercsoen en zijn vrouw Alyt
Aktedatum:
1483-03-18 (tertia post Geertrudis)
Belendingen 1:
aan de ene zijde de Celsusteren
Belendingen 2:
aan de andere zijde meister Adam van Loichorst
Opmerkingen:
* de zin eindigt abrupt 101 verso 1483-03-18 tertia post Geertrudis Pilgrom van Burchsteden ende Armgart sijn wijf schelden te goede Goirt Diercsoen ende Alyt sijn wijf een derdendeel van den huse ende huer van den hof ende hofstede gelegen in den Hage dair aen deen sijde die Celsusteren ende aen dander sijde meister Adam van Loichorst naest gelegen sijn. Item noch een huys ende hofstede alle rechten ende toeseggen sij dair aen hebben gelegen in den Hage aen deen sijde (eindigt abrupt)
Bladzijdenummer:
101 verso
Toegangsnummer:
0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
Inventarisnummer:
436-1
Aktenummer:
[6]
 
 
 
 
 
Akte van transport1483-03-19 (quarta post Geertrudis); testament op de langstlevende
Object:
testament op de langstlevende
Verkopende partij:
Reyer Janzoen en zijn vrouw Katerina
Aktedatum:
1483-03-19 (quarta post Geertrudis)
Opmerkingen:
102 recto 1483-03-19 quarta post Geertrudis Reyer Janzoen ende Katerina sijn wijf met Scayck momber hebben gemaict elx die een den anderen soe wie van hem beyden langeste leeft te besitten ende te gebruycken alsulc goet sij hebben ende vercrygen moegen ter lesten doet toe.
Bladzijdenummer:
102 recto
Toegangsnummer:
0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
Inventarisnummer:
436-1
Aktenummer:
[1]
 
 
 
 
 
Akte van transport1483-03-19; Reyer vermaakt al zijn goed dat hij achterlaten zal, terwijl zijn vrouw Katerin haar lijftocht behoudt
Object:
Reyer vermaakt al zijn goed dat hij achterlaten zal, terwijl zijn vrouw Katerin haar lijftocht behoudt
Verkopende partij:
Reyer Janzoen
Kopende partij:
Meeus Meeuszoen, zoon van zijn broer
Aktedatum:
1483-03-19
Opmerkingen:
102 recto 1483-03-19 Reyer voirgenoemt heeft gemaict Meeus Meeuszoen sijns brueders soen te hebben nae sijnre doet alsulc goet Reyer voirs. afterlaten sel behoudelick Katerin Reyers voirs. wijf hoir lijftoicht dair aen als hoir brief in hout.
Bladzijdenummer:
102 recto
Toegangsnummer:
0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
Inventarisnummer:
436-1
Aktenummer:
[2]
 
 
 
Pagina: 2
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS