In ons online archievenoverzicht kunt u zien welke archieven bij ons aanwezig zijn. Wij beheren de archieven van Amersfoort en acht andere gemeenten uit de regio Eemland. Dit zijn niet uitsluitend de gemeentearchieven die volgens de Archiefwet bewaard moeten worden in een archiefbewaarplaats, maar ook archieven van particulieren uit deze gemeenten. Bekijk dit instructiefilmpje wanneer u stukken wil aanvragen. 
Uw zoekacties: Transportakten Amersfoort
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

21.380 akten van transport sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 7
 
 
Akte van transport1483-05-07; testament op de langstlevende; bij hertrouwen vervalt dit testament
Object:
testament op de langstlevende; bij hertrouwen vervalt dit testament
Verkopende partij:
Willam van Dam en zijn vrouw Jut
Aktedatum:
1483-05-07
Opmerkingen:
103 recto 1483-05-07 Willam van Dam ende Jut sijn wijff, Scayck momber, maken elx die een den anderen so wye van hem beyden langeste leeft in te besitten alsulc goet sij afterlaten ter lesten doet toe mit voirwerde wairt zake dat die dair langest leeft ...echten hylic dede so soude dese voirs. maick doet ende te nyet wesen.
Bladzijdenummer:
103 recto
Toegangsnummer:
0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
Inventarisnummer:
436-1
Aktenummer:
[3]
 
 
 
 
 
Akte van transport1483-05-27 (tertia post Urbani); tegoedschelding van een huis met de huurweer van de hofstede met alle getimmer dat erop staat gelegen buiten de Roeden Toren in de Hellestraat
Object:
tegoedschelding van een huis met de huurweer van de hofstede met alle getimmer dat erop staat gelegen buiten de Roeden Toren in de Hellestraat
Verkopende partij:
Jan Roe Janzoen en zijn vrouw Byatrus en Gonda en Alyt, Jans' dochters, met Jan als hun momber
Kopende partij:
Lubbert Roese en zijn vrouw Marie
Aktedatum:
1483-05-27 (tertia post Urbani)
Belendingen 1:
aan de ene zijde Henric Bouwers erfgenamen
Belendingen 2:
aan de andere zijde Jacop Gerytzoen erfgenamen
Opmerkingen:
103 recto 1483-05-27 tertia post Urbani Jan Roe Janzoen ende Byatrus sijn wijff ende Gonda ende Alyt Jans voirs. dochters mit Jan hoir vader voirgenoemt hoir rechte momber hebben te goede [gescholden] Lubbert Roese ende Marie sijn wijff een huys mitten huerweer van den hofstede mit alsulc getimmer daerop staet gelegen buten den Roeden Toren in die Hellestraet, deen sijde Henric Bouwers erfgenaemen, dander zijde Jacop Gerytzoen erfgenaemen.
Bladzijdenummer:
103 recto
Toegangsnummer:
0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
Inventarisnummer:
436-1
Aktenummer:
[5]
 
 
 
 
 
Akte van transport1483-05-27
Aktedatum:
1483-05-27
Leningnemer:
Lubbert Roese
Leninggever:
Jan Roe Janzoen
Lening:
belijding van een schuld, te betalen 3 keer in mei (3 jaar opeenvolgende), elke mei 15½ lichte guldens
Opmerkingen:
103 recto 1483-05-27 Lubbert Roese belijt Jan Roe Janzoen sculdig te wesen ende tot drien meyen naestcomende te betalen elcke mey 15½ lichte guldens.
Bladzijdenummer:
103 recto
Toegangsnummer:
0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
Inventarisnummer:
436-1
Aktenummer:
[6]
 
 
 
 
 
Akte van transport1483-06-04 (quarta in profesto Bonfacii)
Aktedatum:
1483-06-04 (quarta in profesto Bonfacii)
Leningnemer:
Jacop Janzoen de Vleyshouwer van Utrecht belijdt schuldig te wezen
Leninggever:
Herman Potter en Mathys zijn zoon
Lening:
belijding van 90 rijnsguldens te betalen binnen 12 weken nadat de vete tussen Utrecht en Amersfoort met de hoirlanden* bijgelegd is
Opmerkingen:
103 recto 1483-06-04 quarta in profesto Bonfacii Jacop Janzoen de Vleyshouwer van Utrecht heeft belijt van hem ende voir sijn erfgenaemen dat hij sculdig is van gerechten witliken sculde Herman Potter ende Mathys sijn soen ofte hoeren erfgenamen tnegentich rijns guldens currenten te betalen binnen 12 weken nadien date die vede tussen Utrecht ende Amersfoirt mitten hoirlanden gescheyden is. *hoirlanden =? huurlanden, heerlanden, oorlanden of misschien 'de daarbij horende landen'
Bladzijdenummer:
103 recto
Toegangsnummer:
0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
Inventarisnummer:
436-1
Aktenummer:
[7]
 
 
 
Pagina: 7
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS