In ons online archievenoverzicht kunt u zien welke archieven bij ons aanwezig zijn. Wij beheren de archieven van Amersfoort en acht andere gemeenten uit de regio Eemland. Dit zijn niet uitsluitend de gemeentearchieven die volgens de Archiefwet bewaard moeten worden in een archiefbewaarplaats, maar ook archieven van particulieren uit deze gemeenten. Bekijk dit instructiefilmpje wanneer u stukken wil aanvragen. 
Uw zoekacties: Transportakten Amersfoort
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

21.380 akten van transport sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 5
 
 
Akte van transport1483-04-15; tegoedschelding van een schuur met de hofstede gelegen bij Sint-Janskerk
Object:
tegoedschelding van een schuur met de hofstede gelegen bij Sint-Janskerk
Verkopende partij:
Henric Evertsoen
Kopende partij:
Claes Bot en zijn vrouw Belye
Aktedatum:
1483-04-15
Belendingen 1:
aan de ene zijde Aert Henricsoen nakomelingen
Belendingen 2:
aan de andere zijde Henrick Zoes
Opmerkingen:
102 verso 1483-04-15 Henric Evertsoen scelt te goede Claes Bot ende Belye sijn wijf een schuer mitter hofstede gelegen bij Sunt-Janskerck, deen sijde Aert Henricsoen nacomelingen ende aen dander sijde Henrick Zoes.
Bladzijdenummer:
102 verso
Toegangsnummer:
0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
Inventarisnummer:
436-1
Aktenummer:
[2]
 
 
 
 
 
Akte van transport1483-04-16 (quarta post Tyburcii); tegoedschelding van de erfenis die Mergriet is aangekomen van haar ouders
Object:
tegoedschelding van de erfenis die Mergriet is aangekomen van haar ouders
Verkopende partij:
Gysbert Egbertsoen en zijn vrouw Mergriet
Kopende partij:
Eese, Jan Dierxzoen weduwe
Aktedatum:
1483-04-16 (quarta post Tyburcii)
Opmerkingen:
102 verso 1483-04-16 quarta post Tyburcii Gysbert Egbertsoen ende Mergriet sijn wijf scelden te goede Eese, Jan Dierxzoen weduwe alle alsulc erffenis ende besterffenisse als Mergriet voirs. aengecomen ende bestorven mach wesen van vader ende moeder.
Bladzijdenummer:
102 verso
Toegangsnummer:
0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
Inventarisnummer:
436-1
Aktenummer:
[3]
 
 
 
 
 
Akte van transport1483-04-17 (quinta post Tiburcii); uit de helft van twee cameren met de hofstede en de hof gelegen in de Sint Andriesstraat (Trysgensstraet), onderdeeld met Gysbert die Greve
Aktedatum:
1483-04-17 (quinta post Tiburcii)
Leningnemer:
Henric, Jan Raesten zoon en zijn vrouw Geertruyt
Leninggever:
Jan Pot en zijn vrouw Wyndelmoet
Lening:
belijding van 1½ rijnsgulden jaarlijkse rente, te betalen Sint-Georgiusdag, te lossen met de penning 14
Onderpand:
uit de helft van twee cameren met de hofstede en de hof gelegen in de Sint Andriesstraat (Trysgensstraet), onderdeeld met Gysbert die Greve
Belendingen 1:
aan de ene zijde Aernt van Geyn
Belendingen 2:
aan de andere zijde Evert Claeszoen erfgenamen
Opmerkingen:
102 verso 1483-04-17 quinta post Tiburcii Henric Jan Raesten soen ende Geertruyt sijn wijf belyden Jan Pot ende Wyndelmoet sijn wijf 1½ rijnse gulden currente jairlix te renthen in die helft van twee cameren metten hofstede ende den hof onderdeylt mit Gysbert die Greve gelegen in Trysgenstraet, deen sijde Aernt van Geyn dander Evert Claeszoen erfgenaemen, solvit Georgii, te losenen mit 14, etc.
Bladzijdenummer:
102 verso
Toegangsnummer:
0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
Inventarisnummer:
436-1
Aktenummer:
[4]
 
 
 
 
 
Akte van transport1483-04-18 (sexta post Tiburcii); tegoedschelding van tweederde delen van een huis en de huur van de hofstede gelegen in Den Hage
Object:
tegoedschelding van tweederde delen van een huis en de huur van de hofstede gelegen in Den Hage
Verkopende partij:
Goirt Diercsoen en zijn vrouw Alyt
Kopende partij:
Claes Jacopzoen
Aktedatum:
1483-04-18 (sexta post Tiburcii)
Belendingen 1:
aan de ene zijde Celsusteren
Belendingen 2:
aan de andere zijde meister Adam van Lochorst
Opmerkingen:
102 verso 1483-04-18 sexta post Tiburcii Goirt Diercsoen ende Alyt sijn wijf scelden te goede Claes Jacopzoen die twedeel van de huse ende huer van den hofstede gelegen in den Hage deen sijde die Celsusteren dander sijde meister Adam van Lochorst. [in de marge:] heeft de Celsusteren
Bladzijdenummer:
102 verso
Toegangsnummer:
0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
Inventarisnummer:
436-1
Aktenummer:
[5]
 
 
 
Pagina: 5
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS