In ons online archievenoverzicht kunt u zien welke archieven bij ons aanwezig zijn. Wij beheren de archieven van Amersfoort en acht andere gemeenten uit de regio Eemland. Dit zijn niet uitsluitend de gemeentearchieven die volgens de Archiefwet bewaard moeten worden in een archiefbewaarplaats, maar ook archieven van particulieren uit deze gemeenten. Bekijk dit instructiefilmpje wanneer u stukken wil aanvragen. 
Uw zoekacties: Transportakten Amersfoort
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

21.380 akten van transport sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 4
 
 
Akte van transport1483-04-07 (secunda post Ambrosii); uit een half huis en hofstede gelegen in de Langestraat
Aktedatum:
1483-04-07 (secunda post Ambrosii)
Leningnemer:
Merytgen, Jan Raesten weduwe; Henric Jan Raesten zoon en zijn vrouw Geertruyt; Goirt Jan Raesten zoon; Gysbert en Wulfger, Jan Raesten onmondige kinderen met hun vier vierdelen Henric van Scayck, Wouter Goirtsoen, Geryt Evertsoen, Rycout Gerytsoen
Leninggever:
Henric Wulfgerzoen en zijn vrouw Jacopgen
Lening:
belijding van een jaarlijkse rente van drie comes (koopmans) rijnsguldens, jaarlijks te betalen op mei-avond - onderdeeld - te lossen met de penning 14;
Onderpand:
uit een half huis en hofstede gelegen in de Langestraat
Belendingen 1:
aan de ene zijde Schonevelt
Belendingen 2:
aan de andere zijde Steven Konynck
Opmerkingen:
De akte is doorgehaald 102 recto 1483-04-07 secunda post Ambrosii Merytgen, Jan Raesten weduwe Scayck momber, Henric Jan Raesten soen ende Geertruyt sijn wijf, Goirt Jan Raesten soene ende Gysbert ende Wulfger, Jan Raesten onmundige kynder met vier van horen magen hem aengaende van vader ende moeder als Henric van Scayck, Wouter Goirtsoen, Geryt Evertsoen ende Rycout Gerytsoen hebben belyt Henric Wulgerszoen ende Jacopgen sijn wijf drie comes rijnsgulden jairlix te renthen in die helft van der husynge ende hofstede onderdeylt, gelegen in die Langestraet, deen sijde Schonevelt dander sijde Steven Konynck sol. jairlix op mey Avent of uut te panden als vol etc. te losenen elcken pennynck mit 14 pennynge mit de verschenen renthen. (in de marge): Item dese reynthe sijn gelosent ende wel betaelt.
Bladzijdenummer:
102 recto
Toegangsnummer:
0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
Inventarisnummer:
436-1
Aktenummer:
[7]
 
 
 
 
 
Akte van transport1483-04-08 (tertia post Ambrosii); tegoedschelding van alle belijdingen van 23 gulden die Tuengen, Dierc Diercsoen weduwe, hem beleden had, dat Willam met zijn eed gehouden heeft toen zij hem beleed
Object:
tegoedschelding van alle belijdingen van 23 gulden die Tuengen, Dierc Diercsoen weduwe, hem beleden had, dat Willam met zijn eed gehouden heeft toen zij hem beleed
Verkopende partij:
Willam van Veen
Kopende partij:
Jan Pyl
Aktedatum:
1483-04-08 (tertia post Ambrosii)
Opmerkingen:
102 recto 1483-04-08 tertia post Ambrosii Willam van Veen scelt te goede Jan Pyl alsulcke belydynge van 23 guldens als Tuengen Dierc Diercsoen weduwe, Willam voirs. belyt heeft, dat Willam voirs. mit sijnen eet gehouden heeft doe sijt hem beleet.
Bladzijdenummer:
102 recto
Toegangsnummer:
0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
Inventarisnummer:
436-1
Aktenummer:
[8]
 
 
 
 
 
Akte van transport1483-04-11 (sexta post Ambrosii)
Aktedatum:
1483-04-11 (sexta post Ambrosii)
Leningnemer:
Aernt Gysbertsoen van die Ryt als saickwold en Henric van Zyl als borg
Leninggever:
Diercgen, Tuenis van Ryts weduwe
Lening:
belijding van 18½ gouden gulden, te betalen binnen 1 jaar nadat de oorlog voorbij is met de voorwaarde dat zij zullen betalen 20 stuivers jaarlijkse rente
Opmerkingen:
102 recto 1483-04-11 Sexta post Ambrosii Aernt Gysbertsoen van die Ryt als een saikwold ende Henric van Zyl burge belijden Diercgen, Tuenis van Ryts weduwe 18½ gouden gulden of payment hoere weerden, sol. binnen jairs nae dien dat die orloge gesoent is mit voirwerden dat sij Diercgen voirs. nader beloip van den tijt jairlix geven sellen 20 stuvers.
Bladzijdenummer:
102 recto
Toegangsnummer:
0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
Inventarisnummer:
436-1
Aktenummer:
[9]
 
 
 
 
 
Akte van transport1483-04-15 (tertia post Tiburcii); zij belijden verkocht te hebben 11 dubbele last veen in het gerecht van Baarn (Baren), alle hinder schade en gebrek zullen Jan en Mergriet altijd mogen verhalen aan de goederen die Peter en Marie in Amersfoort bezitten.
Object:
zij belijden verkocht te hebben 11 dubbele last veen in het gerecht van Baarn (Baren), alle hinder schade en gebrek zullen Jan en Mergriet altijd mogen verhalen aan de goederen die Peter en Marie in Amersfoort bezitten.
Verkopende partij:
Peter van Zebeeck en zijn vrouw Marie
Kopende partij:
Jan van Westrenen en zijn vrouw Mergriet
Aktedatum:
1483-04-15 (tertia post Tiburcii)
Belendingen 1:
aan de ene zijde de nonnen van het Vrouwenklooster (te Oostbroek)
Belendingen 2:
aan de andere zijde Jan van Isselt
Belendingen 3:
aan het ene einde Jan van Westrenen
Belendingen 4:
aan het andere einde Peter van Zebeeck
Opmerkingen:
102 verso 1483-04-15 tertia post Tiburcii Peter van Zebeeck ende Marie sijn wijf belijden vercoft te hebben Jan van Westr[enen] ende Mergriet sijn wijf, 11 dubbelde last veens gelegen int gericht van Baren, dair aen deen sijde naest gelegen die nonnen vant Vrouwencloester [te Oostbroek] dander sijde Jan van Isselt, teen eynde Jan voirs. tander eynde Peter voirs. mit voirwerden wairt zake dat Jan ende Mergriet vors. of hoiren nacomelingen teniger tijt schade hynder ofte gebreck cregen bij dattet hem mit recht of gewonnen worde of mit gewelt of diergelijken genomen ofte ofgegraven worde aen comende van Peter of van sijnre wegen dat Jan voirs. of sijn nacomelyngen hem dan altijt verhalen sullen moegen alle alsulck goeden als Peter ende Marie voirs. hebben in den gerichte van Amersfoirt also veell rede als onrede tot also veell deels ende de weerde van der veen dat van dit voirs. veen bij Jan voirs. of van sijnre wegen ongegraven wairt gehouden elck sijn recht, etc.
Bladzijdenummer:
102 verso
Toegangsnummer:
0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
Inventarisnummer:
436-1
Aktenummer:
[1]
 
 
 
Pagina: 4
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS