Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Foto's

Achtergrond fotocollectie
Archief Eemland beheert meer dan 45.000 afbeeldingen, dia's, negatieven en prentbriefkaarten die door iedereen zijn te bekijken en te gebruiken. In de loop van de jaren is de collectie verrijkt met werk van bekende Amersfoortse fotografen als Jan Willem Wentzel, Janus Visser, Conny Meslier, Carla Kogelman, Foto Bell en Cas Oorthuys. De duizenden foto’s hebben een belangrijke documentaire en visuele waarde en zijn een interessante aanvulling op de geschreven bronnen in het archief.

Auteursrecht op foto’s

Heel veel foto’s uit onze fotocollectie zijn online te bekijken. Een deel van deze foto’s is te bestellen en rechtenvrij te gebruiken, maar niet allemaal. Wat wel en niet kan/mag hangt af van het auteursrecht dat op de foto berust, de eventueel op de foto afgebeelde personen, gebouwen of kunstwerken en het doel waarvoor u de foto wilt gaan gebruiken.

Sommige foto’s zijn niet zichtbaar

In onze beeldbank zijn sommige foto’s niet zichtbaar. Foto’s waarvan de auteursrechten niet zijn geregeld, zijn niet meer zichtbaar op onze website. Daardoor zal wie in de beeldbank zoekt, bij sommige foto’s die bijvoorbeeld niet ouder zijn dan 70 jaar, nu alleen nog een beschrijving zien.
Hierdoor kunnen we onze volledige digitale collectie laten zien. Want in sommige gevallen zijn de foto’s misschien niet zichtbaar maar wel duizenden extra beschrijvingen.

Auteursrecht?

Wanneer afbeeldingen op het internet staan, wil dat niet altijd zeggen dat ze vrij zijn van rechten. Op alle afbeeldingen van fotografen berust auteursrecht. Het auteursrecht komt na het overlijden van de fotograaf in handen van de erfgenamen en blijft tot 70 jaar na dit overlijden in stand. Dit betekent dat je het materiaal in deze periode niet mag gebruiken zonder toestemming van de rechthebbenden. Meer weten over auteursrecht.

Visualiseren met georeferentie

In onze beeldbank zijn steeds meer foto’s voorzien van georeferentie. Hiermee worden locaties gevisualiseerd. Door het aanklikken van de foto worden details zichtbaar zoals de beschrijving van de locatie, datering, wijk en gemeente en bijvoorbeeld ook de rechthebbende. Op deze manier wordt de beeldbank van Archief Eemland ook ruimtelijk helder ontsloten. Vooralsnog zijn alleen enkele duizenden foto’s van Soest voorzien van georefentie.

Disclaimer foto's

Archief Eemland heeft van alle fotografen die we konden traceren, toestemming gekregen om hun foto's op het internet uit te brengen. Lang niet in alle gevallen is de naam van de rechthebbenden echter bekend.
Voor zover personen overigens auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met Archief Eemland door een e-mail te sturen. De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Archief Eemland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website, tenzij dergelijke schade als gevolg van opzettelijk wangedrag of nalatigheid van Archief Eemland is ontstaan.

Foto’s gratis downloaden

Archief Eemland stelt de scans van foto's gratis beschikbaar. Dat geldt alleen voor afbeeldingen waarvoor geen auteursrechtelijke beperkingen gelden. Dit is geregeld in de 'Wet hergebruik van overheidsinformatie'.

Wat betekent dit concreet?

  • U kunt foto's uit onze fotocollectie gratis downloaden. Is het niet mogelijk om de afbeelding te downloaden, dan worden doorgaans de contactgegevens van de rechthebbende vermeld. Neem met de rechthebbende contact op als u deze afbeelding wilt gebruiken. Ook kan het zijn dat een rechthebbende alleen contact via Archief Eemland wil hebben. In dat geval geven we dit bij de betreffende foto aan.
  • Bronvermelding is verplicht wanneer u een foto gebruikt in een publicatie, voor een project of op een website.
  • Archief Eemland rekent geen gebruiksrecht meer bij hergebruik van gedigitaliseerde bronnen.