Zoeken door alles

Kranten

Archief Eemland beheert verschillende lokale en regionale kranten. Deze zijn voor het overgrote deel gedigitaliseerd en online doorzoekbaar voor wat betreft de periode tot en met 1940. De kranten na van 1940 kunnen wegens auteursrechtelijke beperkingen uitsluitend in de publieksruimte van Archief Eemland geraadpleegd worden. In de kranten is zowel landelijk als regionaal en plaatselijk nieuws te vinden. Ook bieden de vele advertenties van lokale ondernemers een kijkje in het dagelijks leven. Kranten die niet zijn gedigitaliseerd kunt u raadplegen op onze publieksruimte op microfiche, microfilm en op papier.

Zoekhulp
U kunt in de viewer op één of meerdere woorden zoeken; bent u op zoek naar een specifieke combinatie van woorden, plaats deze dan tussen aanhalingstekens. Bijvoorbeeld “Gemeente Amersfoort”.

Daarnaast kunt een zogenaamde ‘Wildcard’ inzetten bij het zoeken. U plaatst dan een * achter een (deel van een) woord. Zo zoekt u naar het betreffende woord, maar ook naar samenvoegingen of vervoegingen van dat woord. Zo resulteert markt* in zowel treffers met markt, als met marktplein, marktplaats etc.

U kunt + of – plaatsen voor een woord om het verplicht te maken (+) of uit te sluiten (-). Zo zoekt +markt –zilver naar tekstfragmenten waar markt in voorkomt, maar niet zilver; +markt + zilver daarentegen zoekt naar fragmenten met daarin beide woorden.

Wanneer u meerdere zoektermen tegelijk wilt verplichten of uit wilt sluiten, kunt u deze tussen haakjes plaatsen met daarvoor een + of -. Zo staat +(markt zilver goud) gelijk aan +markt +zilver +goud.

Meer…
Wilt u meer informatie over de kranten bij Archief Eemland, bekijk dan de onderzoeksgids.