Tijd voor Max interview

Omroep Max
29 februari 2012

Een interview met Alice van Diepen, directeur Archief Eemland, over het 'koninklijk' document uit 1771 dat is gevonden.

Bekijk het op:
http://www.tijdvoormax.nl/?waxtrapp=psotjOsHnHUViBdBGE