Brieven, gebeden, recepten en gedichten (16e eeuw)

Een verzameling brieven, gebeden, recepten en gedichten uit de zestiende eeuw, samengebundeld in een boek. Deze documenten van particuliere aard komen uit de nalatenschap van de zeer vermogende familie Van der Maeth en geven ons een idee van wat rijke mensen zoal bezighield. Er staan recepten in voor de bestrijding van aandoeningen en ziekten, zoals het recept ‘tegen siecken der kelen’ en de ‘remedie tegen die pestilentie die nu cortelicks gevonden is’. Noemenswaardig zijn ook de verschillende liedteksten, een gedicht over tafelmanieren en een brief van een gildeleerling aan zijn vader.