Tsaar Peter de Grote in Amersfoort (1716)

Amersfoort heeft in de loop der eeuwen heel wat hoge gasten op bezoek gehad. Vaak waren ze op doorreis, maar soms verbleven ze voor korte of langere tijd in de stad. Ook de Russische Tsaar Peter de Grote (1672-1725) bezocht de stad. In het najaar van 1716 zou hij hebben overnacht in stadsherberg De Doelen (tegenwoordig stadsinformatiecentrum De Observant). Of dat waar is, wordt betwijfeld maar zeker is dat het bezoek de stad op grote kosten kwam te staan. Daarvan getuigt een verzameling rekeningen, brieven en andere documenten uit de jaren 1716-1718 uit het Stadsarchief. In de stukken wordt alleen gesproken over een ‘doortocht’ en ‘een uur oponthoud’. Peter de Grote was waarschijnlijk op doorreis en is niet veel langer dan een uur in Amersfoort geweest. Maar voor dit korte verpozen werden voor de tsaar en zijn ongetwijfeld grote gevolg maar liefst 183 paarden ter beschikking gesteld.