VeleHanden

Voor erfgoedinstellingen is crowdsourcing een prachtige oplossing om collecties te ontsluiten. Elk archief of museum heeft wel een omvangrijke collectie die niet in aanmerking komt voor het digitaliseren en indexeren, omdat het teveel werk is voor de eigen werknemers en vrijwilligers. Doordat er bij crowdsourcing een beroep wordt gedaan op het grote publiek, wordt dit ineens wel mogelijk. Vele handen maken immers licht werk: www.velehanden.nl.

Archief Eemland heeft momenteel de volgende projecten uit staan via VeleHanden:

Kijk je Rijk(er)!

In 2013 zijn via Vele Handen de eerste tweehonderd gedigitaliseerde videobanden van Omroep Amersfoort beschreven. De resultaten daarvan staan op www.archiefeemland.nl/collectie/film-en-geluid/
Inmiddels zijn een 2e serie van driehonderd videobanden beschreven en bijna allemaal gecontroleerd. We houden u op de hoogte wanneer de resultaten online worden geplaatst.

Omroep Amersfoort   Vele Handen 2015

 

Wie woonden er in Amersfoort?

Alle genealogische bronnen van Archief Eemland staan online, behalve de bevolkingsregisters. Ook de gezinskaarten van Belgische vluchtelingen uit de Eerste Wereldoorlog zijn onderdeel van deze bevolkingsregisters. Inmiddels zijn de ruim 60.000 scans gemaakt. Deze worden in delen via www.VeleHanden.nl beschreven door een grote groep vrijwilligers.

Resultaten
Alle gezinskaarten uit de Eerste Wereldoorlog zijn inmiddels door 125 vrijwilligers via VeleHanden beschreven. De resultaten hiervan staan op www.belgengezocht.nl.

Ook de 40.000 bevolkingsregisters van Amersfoort worden via VeleHanden beschreven. Deze worden in delen aangeboden. Het eerste deel van 26.086 scans uit de periode 1915-1939 is nu voor de helft beschreven. De oudere registers uit de periode 1850-1915 worden daarna aangeboden voor beschrijvingen. De tot nu toe beschreven bevolkingsregisters van Amersfoort staan op www.archiefeemland.nl/collectie/voorouders

Helpt u mee?
We zijn natuurlijk blij met alle hulp en daarom kunt u sparen voor een Nationale boekenbon. Per ingevoerde scan ontvangt u twee VeleHanden-punten en na controle ontvangt u er nog eens twee. Een controleur ontvangt ook twee punten per gecontroleerde scan. Een als onbruikbaar aangemerkte scan levert 1 punt op. Met 1000 gespaarde punten kunt u een coupon aanmaken, wij nemen dan so snel mogelijk contact met u op om deze coupon in te wisselen voor een Nationale Boekenbon van 10 euro. Voor de topinvoerders ligt er een gepersonaliseerde versie klaar van een boekje over de geschiedenis van Amersfoort.Aanmelden kan op https://velehanden.nl/projecten/bekijk/details/project/gam_gezinskaarten.

Gezinskaarten Archief Eemland