Open Data

Archief Eemland heeft enkele jaren geleden de eerste stappen gezet om één van onze collecties(foto's) open te stellen voor het publiek als open data. De collectie is ook terug te vinden op de online erfgoedportal Europeana.

Anno 2016 is ons doel om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met het rijke verleden van Amersfoort en omgeving. Dit doen wij door collecties online te publiceren op de site van Archief Eemland en stellen zoveel mogelijk collecties als open data sets beschikbaar, volgens de eisen van Wet hergebruik overheidsinformatie.

Alle afbeeldingen en beschrijvingen die via de API's beschikbaar zijn gesteld zijn volledig vrij te gebruiken (overnemen, verspreiden, veranderen) voor zowel particulier als commercieel gebruik. Dit kan zonder toestemming van Archief Eemland. Wij stellen het echter op prijs (al is het geen verplichting) dat Archief Eemland als bronvermelding wordt genoemd.

Let op: niet alle online gepubliceerde bronnen op de website van Archief Eemland zijn volledig vrij te geven als open data wegens beperkingen op het gebied van auteursrechten en privacy. 

OPEN DATA sets

Archief Eemland stelt het OAI-PMH protocol beschikbaar om onze collecties te benaderen. Het protocol is een harvest tool om data sets openbaar te maken en wordt gezien als een open standaard die voldoet aan de wettelijke eisen om een set openbaar beschikbaar te stellen.

Hieronder ziet u een overzicht van de collecties die op dit moment vrij toegankelijk zijn:

1. Foto collectie
Archief Eemland heeft een collectie van tienduizenden foto's, dia's, negatieven en prentbriefkaarten. De oudste foto dateert uit 1855. Inmiddels zijn ongeveer 50.000 foto's gedigitaliseerd en via de website online te raadplegen. Niet alle foto's zijn vrij van auteursrecht. Via bijgaande API-sleutel zijn alle foto's toegankelijk gemaakt die vrij opvraagbaar zijn.

Voor de foto's waar Archief Eemland auteursrechthebbende is hanteren wij de volgende Creative common licentie CC-BY_SA

cc by sa
Voor de overige foto's geldt de Creative common licentie Public Domain.
cc pdm

Via de API-sleutel zijn maar liefst 10.000 foto's beschikbaar gemaakt. Zowel de beschrijvingen als de afbeeldingen.

API-sleutel: https://maior.memorix.nl/api/oai/gam/key/bec9c6ef-d165-4479-ac63-f6dafd3d6793/?verb=ListRecords&metadataPrefix=ese

2. Bibliotheek collectie
De bibliotheek van Archief Eemland bevat publicaties over de geschiedenis van de regio Eemland. Van heel algemene gidsen tot publicaties over heel specifieke onderwerpen.

API-sleutel: http://api.memorix-maior.nl/collectiebeheer/oai-pmh/?tenant=gam&key=6ac5f51809825cedb31b20d6e3daf631&verb=ListR
ecords&metadataPrefix=oai_dc&set=bibliotheek

3. Genealogische bronnen
Via onderstaande API-sleutel zijn de volgende bronnen beschikbaar:

  • Burgelijke Stand registers
  • Bevolkingsregisters

Deze sets bevatten meer dan 870.000 vermeldingen van personen incl. de afbeeldingen.

API-sleutel volgens het A2A model:
http://webservices.picturae.pro/a2a/a8d25fac-f5bf-451d-90eb-29f860b3dc1c/?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_a2a


 Kaart van de binnenstad van Amersfoort en de directe omgeving.
Voorbeeld uit de collectie: Kaart van de binnenstad van Amersfoort